Web Analytics

Terms

Betingelser og vilkår for all påmelding til undervisning, eventer og medlemsskap i regi av Sissel Grana AS.

 • Ved å fylle ut og sende påmeldingsskjema  i Kajabi eller på www.sisselgrana.no og markere for å godkjenne vilkårene eller ved å bestille ved å betale med Vipps eller kort, samtykker brukeren å ha lest, forstått og akseptert følgende vilkår og betingelser:
 • Ved nettundervisning trenger deltakeren en god nok PC, mobil eller nettbrett. Til liveundervisning trenger deltakeren en enhet som har kamera,  mikrofon og høytaler. (Headset anbefales) Teknisk utstyr må ikke være for gammelt, og internettlinjen må være rask nok til at du kan se og høre bra (min. 3Mbps).
 • Det er deltakerens ansvar å sørge for å komme seg inn i kursportal (per nå Kajabi) og/eller videotjenesten som brukes ved live nettundervisning. (per nå Zoom)
 •  Priser står oppgitt på det enkelte event og kurs. For kurs som kan delbetales gis det rabatt for å betale med færrest mulig avdrag og/eller for å velge bindingstid. De fleste kurs betales med kort. Noen ganger er det mulig å betale med Vipps eller faktura. Ved betaling til bankkonto tilkommer fakturagebyr, (per nå) kr. 75,- Faktura sendes på epost. Deltakeren er ansvarlig for å sjekke mail (også spamfilter) og sørge for at Sissel Grana AS er oppdatert med korrekt mailadresse og kontaktinformasjon.
 • Dersom kurspriser endres mens du går på et kurs eller en utdannelse, gjelder den prisen som var da du meldte deg på.
 • Påmeldingen er økonomisk bindende for hele kursbeløpet. Dette gjelder også ved sykdom med eller uten legeerklæring. Det gis ikke refusjon for undervisning deltakere ikke deltar på. Det gis heller ikke refusjon for nettundervisning som ikke er åpnet.
 • Det er kun angrerett på undervisning der man ved påmelding valgte å enten betale for minst 5 måneder undervisning samlet eller ha bindingstid på 5 måneder eller mer. Her finner du Skjema for opplysninger om angrerett og Angreskjema Det er 14 dagers angrerett fra du får tilsendt angrerettskjema. For at angreretten skal inntre må kunden sende inn angrerettskjemaet eller sende melding om at kunden vil benytte angreretten før angrefristen utløper på en måte som gjør at kunden kan dokumentere at det er sendt. (eks. epost eller rekommandert sending)  Angrerett må benyttes innen kursets oppstart. Dersom kunden angrer etter å ha deltatt på deler av undervisningen, betales det for gjennomført undervisning. Etter angrerettens utløp er påmeldingen bindende. Det gjelder ikke som avmelding å bare la være å betale.Det er ikke angrerett for enkelte bestemte tjenester som i henhold til avtalen skal leveres på et bestemt tidspunkt, eller innenfor et bestemt tidsrom. Angrerettloven kapittel 6 § 22. tar for seg unntak fra angreretten. Det gjelder bl.a. «tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester»
  Eksempler på avtaler som normalt faller inn under kategorien fritidstjenester og som dermed er unntatt angrerett, er kjøp av billetter til kultur- eller sportsarrangementer, påmelding på hobbykurs o.l. Det er altså ikke angrerett på undervisning og eventer som strekker seg over mindre enn 5 måneder, uansett om disse betales samlet eller delbetales. 

  Angrerett gjelder ikke på månedlige medlemsskap / abonnement uten bindingstid,  eller med kortere bindingstid enn 5 måneder. Slike medlemsskap kan sies opp når deltakeren ønsker det, og avtalt beløp vil da ikke bli trukket ved neste forfall.  Det er heller ikke angrerett på kurs  som varer i mindre enn 5 måneder.   

 • Tilleggsinformasjon for undervisning og tjenester som betales som et månedlig abonnement eller medlemsskap med kort.
  -Tjenesten betales per påbegynte periode.
  -Avslutte: Deltakeren er selv ansvarlig for å avslutte abonnementet / medlemsskapet i Kajabi (medlemsområdet på nett) når deltakeren ønsker å avslutte, eller skriftlig og dokumenterbart kontakte Sissel Grana AS om dette på SMS, epost eller rekomandert sending. Det vil da ikke bli trukket mer for tjenesten fra og med neste betalingsdato.
  -Uten bindingstid: Som medlem er du automatisk påmeldt til du avslutter som forklart over.
  -Med bindingstid: Ved påmelding forpliktet deltakeren seg til å delta en periode. Dersom deltaker ikke følger avtalt betalingsplan med kort, kan skyldig restbeløp fakturerers i en faktura.
  Etter bindingstidens utløp er du automatisk påmeldt til du avslutter som forklart over.
 • Deltakere er inneforstått med at om noe uforutsett oppstår eller ved sykdom, kan Sissel Grana AS  utsette undervisningen eller sette inn vikar. Det gis ikke avslag i pris for dette.
 • Sissel Grana AS forbeholder seg retten til å avlyse kurs og eventer. Dersom arrangøren avlyser vil du få full refusjon av betalt beløp.
 • Sissel Grana AS forbeholder seg retten til å avbryte påbegynte kurs og eventer. Deltakerne vil da få delvis refusjon av betalt beløp. (Betaler kun for den delen som er gjennomført)
 • Ved avlysning/avbrytelse av kurs og eventer: Merk at Sissel Grana AS ikke er ansvarlig for eventuelle andre utgifter som du har hatt – inkludert, men ikke begrenset til flyreise, utgifter til andre former for transport, overnatting, tap av inntekt etc.
 • Deltakerne er selv ansvarlig for å oppdatere seg på meldinger som gis i kursportal, på epost eller i grupper for deltakerne.
 • All nettundervisning er i opptak, med mindre det er spesifisert at undervisningen pågår live. Opptak av liveundervisning vil normalt legges på medlemsområdet, slik at det er mulig å se det i ettertid. Opptak som ikke blir lagret, vil ikke bli spilt inn på nytt. Opptak av liveundervisning vil -om ikke annet er presisert- være tilgjengelig i 10 dager etter innspilling. Ferdig innspilte nettkurs vil normalt være tilgjengelig i 10 dager etter kjøp.
 •  Eventuelt kursmateriell skriver deltakere ut selv. Anbefalt litteratur, meditasjoner ol kjøpes utenom kurs.
 • Om manglende betalinger. Det beregnes gebyrer og forsinkelsesrente. Etter førstegangs påminnelse og inkassovarsel går fordringen til inkasso. Deltakeren kan stenges ute fra samlinger, inntil utestående beløp er betalt.
 • Dersom deltaker ikke følger avtalt betalingsplan, kan skyldig restbeløp fakturerers i en faktura.
 • Deltakerne har taushetsplikt om eventuelle sensitive sensitive opplysninger han/hun får ta del i i undervisningen.
 • Kun betalende deltakere skal være tilstede ved nettundervisning. Hvis en deltaker lar ikke-betalende delta på nettundervisning, kan Sissel Grana AS fakturere deltakeren for erstatning og  tapte inntekter. Det er strengt forbudt å filme, kopiere, videreføre eller på noe vis viderepublisere tekster, illustrasjoner eller annet innhold i nettstudiene.
 • Sissel Grana AS sitt undervisningsmateriell er underlagt opphavsrettigheter og beskyttelse etter reglene i Lov om åndsverk, samt at de også har beskyttelse under Lov om markedsføring.
 • Sissel Grana AS har copyright på undervisningsmateriell. Deltakere kan ikke bruke hele eller deler av kursopplegget, presentasjonene, kursmateriellet og annet innhold  i egen undervisning / kurs uten skriftlig avtale med Sissel Grana AS.  Avtaler kan ikke overdras til andre, uten at Sissel Grana AS har gitt skriftlig tillatelse på forhånd.
 • Etter endt kurs/utdannelse, kan eleven ikke bruke navnet til Sissel Grana AS eller Sissel Grana i egen markedsføring uten skriftlig tillatelse.
 • Forsikring: Dersom deler av nettstudiene krever øving på dyr, er er det deltakerens ansvar å selv å ha tegnet forsikring. Sissel Grana AS kan på ingen måte stilles til ansvar for eventuelle uhell knyttet til omgang med dyr. Det er også deltakernes ansvar å ha nødvendige forsikringer ved turer og oppmøtekurs.
 • Rabatter på konsultasjoner med Sissel og kortere kurs: Deltakerne ved Dyretolkskolen får 20 % rabatt.  deltakere på Spirituell utvikling for 10 % rabatt. Rabattene gjelder ikke i kombinasjon med andre tilbud, og forutsetter at deltakeren bruker rabattkoden ved bestilling.
 • Tilleggsinformasjon for Dyretolkskolen:
  -Skolen har løpende opptak.
  -Datoer og beskrivelse av opplegget står på hjemmesiden.
  -Det er krav til minimum 50 % oppmøte for å få kursbevis.
  -Det er elevens ansvar å bestille tid for elevsamtale. Det er mulighet for en gratis telefontime hvert halvår.
 • Vi tar forbehold om endringer.