Web Analytics

OM DYREKOMMUNIKASJON 

DYR KAN IKKE SNAKKE, MEN DE KAN KOMMUNISERE. DET ER (MINST) FIRE MÅTER DE GJØR DETTE PÅ:
 
  1. Lyd
  2. Lukt
  3. Kroppsspråk
  4. Telepati

De tre første tar vi som en selvfølge. Vi forstår at en katt som mjauer eller freser har en hensikt med disse lydene. Likeså vet vi at dyrene kan kommunisere gjennom lukter og såkalte feromoner. Alle vet også at dyrenes kroppsspråk er viktig.

Det siste punktet, telepati er kanskje det mest spennende, synes jeg. Telepati er uavhengig av lyder, lukter og kroppsspråk. Telepatiske signaler sendes fra et individ til et annet, og mottakeren kan motta informasjonen via sin egen kropp, sine sanser og sine tanker. Dyr kommuniserer aktivit via telepati.

Vi mennesker kan trene oss på å bevisst motta signaler, og til å sende informasjon tilbake. Det er det jeg gjør når jeg kommuniserer med dyr.

«A YEAR FROM NOW YOU MAY WISH YOU HAD STARTET TODAY»