Web Analytics

ETTIKK

Etikk ved dyretolktimer:

 • Jeg ønsker ikke å kommunisere med dyr uten at eieren ønsker det. Hvis du bestiller time til et dyr du ikke eier selv, er det ditt ansvar å ha fått eierens tillatelse på forhånd. Jeg gjennomgår samtalen muntlig. Du kan selv ta notater underveis i samtalen, men ikke lydopptak.
 • Hvis dyret kontakter meg og ber meg formidle noe til eieren, så tar jeg imot en kort beskjed. Jeg avviser ikke et dyr som ber om hjelp.
  Selv om jeg noen ganger mottar helseopplysninger fra dyr, kan jeg på ingen måte foreta en “helsesjekk”. Kontakt dyrlege hvis du mistenker at dyret har helseplager.
 • Jeg samarbeider gjerne med veterinærer og andre kvalifiserte behandlere.
 • Jeg er ikke ansvarlig for tiltak og det som blir gjort på grunnlag av min tolkninger.
 • Om problematferd: Det hender at dyr kan fortelle hvorfor de oppfører seg som de gjør. Noen ganger løser problemet seg etter samtalen, andre ganger må eieren samarbeide med andre yrkesgrupper som feks en veterinær, behandler, dyretrener el for at situasjonen skal endres. Noen ganger kan jeg forsøke å hjelpe til med å løse utfordringene fra et atferds-/ trenerperspektiv, hvis eieren bestiller time for dette.
 • Når jeg kommuniserer med dyr er det først og fremst dyrets interesser jeg ivaretar. Dette innebærer at dyreeieren kan få beskjeder fra dyret som kan være ubehagelige, men som er viktige for dyret.
 • Jeg har taushetsplikt, men jeg forbeholder meg retten til å fortelle om timer jeg har hatt samt tilbakemeldingene fra kunder, behandlere, kursdeltakere og andre. Det kan være under foredrag, kurs, intervjuer, på internett, i skriftlig materiale osv. Jeg anonymiserer alltid historiene, hvis ikke eieren på forhånd har gitt tillatelse til å bruke navn, bilde og lignende.
 • Mennesker som har en uærlig intensjon med en konsultasjon vil ødelegge/blokkere energiflyten. Menneskets energi kan altså hindre dyretolken i å gjøre en god jobb.
 • Jeg behandler andre slik jeg ønsker å bli behandlet selv, både som mennesker og som dyreeiere.
 • Jeg bruker aldri vold mot dyr.
 • Jeg kan ikke garantere resultater, men jeg jobber alltid med en intensjon om at kunden skal få best mulig hjelp.