Web Analytics

Salgsvilkår. 

Betingelser og vilk√•r for all p√•melding og kj√łp av tjenester, undervisning, eventer og medlemsskap i regi av Sissel Grana AS. Ved √• bestille og/eller betale bekrefter kj√łperen at hen har lest, forst√•tt og akseptert f√łlgende vilk√•r og betingelser:

Innledning

Dette kj√łpet er regulert av de nedenst√•ende standard salgsbetingelser for forbrukerkj√łp av varer over Internett. Forbrukerkj√łp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkj√łpsloven, markedsf√łringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig p√•¬†www.lovdata.no.¬†Vilk√•rene i denne avtalen skal ikke forst√•s som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

 1. Avtalen

Avtalen best√•r av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsl√łsningen og eventuelt s√¶rskilt avtalte vilk√•r. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, g√•r det som s√¶rskilt er avtalt mellom partene foran, s√• fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kj√łp av varer mellom n√¶ringsdrivende og forbrukere.

 1. Partene

Selger er Sissel Grana AS, Solliveien 7, 3150 Tolvsr√łd.¬†[email protected]¬† Telefon +47 40841784 Organisasjonsnummer¬†993 203 971 MVA, og betegnes i det f√łlgende som ¬†selger/selgeren.

Kj√łper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det f√łlgende som ¬†kj√łper/kj√łperen.

 1. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kj√łper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger f√łr kj√łpet ikke har informert om, skal kj√łper ikke b√¶re.

 1. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter n√•r kj√łperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsl√łsningen i nettbutikken eller i kajabi eller i kj√łperens bestilling, og den annen part inns√• eller burde ha innsett at det forel√• en slik feil.

 1. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kj√łperen.

Dersom kj√łperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kj√łpesummen p√• kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kj√łperen utstedt ved forsendelse av varen.¬†

Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kj√łpere under 18 √•r kan ikke betale med etterf√łlgende faktura.

Priser står oppgitt på det enkelte event og kurs. Dersom pris endres mens du deltar, gjelder den prisen som var da du meldte deg på. 

Ved delbetaling gies det rabatt for √• betale med f√¶rrest mulig avdrag og/eller for √• velge bindingstid. P√•meldingen er √łkonomisk bindende for hele bel√łpet.¬†Dette gjelder ogs√• ved sykdom med eller uten legeerkl√¶ring. Det gis ikke refusjon for undervisning eller privat oppf√łlging deltakere ikke deltar p√•. Dersom avtale om delbetaling ikke overholdes, kan selger fakturere skyldig restbel√łp i en eller flere fakturaer.¬†

Betalingsmåter: Vipps, bankkort, Stripe, Klarna, faktura eller betaling til bankkonto. 

Faktura sendes på epost, og fakturagebyr (per nå) 10,- kr tilkommer.

Tilleggsinformasjon for undervisning og tjenester som betales som et månedlig abonnement eller medlemsskap
- Alle m√•nedlige og √•rlige abonnement/medlemsskap blir automatisk fornyet hvis ikke kj√łper melder fra f√łr ny belastning. Hvis du betalte med kort, kan du endre kort i systemet.


Avslutte faste betalinger/abonnement 

Deltakeren er selv ansvarlig for √• avslutte abonnementet / medlemsskapet i Kajabi (medlemsomr√•det p√• nett) eller skriftlig og dokumenterbart kontakte Sissel Grana AS om dette p√• SMS, epost eller rekommandert sending. Vi vil da avslutte medlemskapet for deg f√łr neste betaling.

-Uten bindingstid: Som medlem er du automatisk påmeldt til du avslutter som forklart over.
-Med bindingstid:¬†Ved p√•melding forplikter deltakeren seg til √• delta en avtalt periode. Dersom deltaker ikke betaler som avtalt, kan skyldig restbel√łp faktureres i en faktura. Etter bindingstidens utl√łp er du automatisk p√•meldt til du avslutter som forklart over.

 1. Levering

Kurs og medlemsportal gis tilgang til med en gang kj√łpet er gjennomf√łrt. Levering er skjedd n√•r kj√łperen, eller hans representant, har lastet ned og/eller f√•tt digital tilgang eller overtatt varen fysisk.

Kj√łperen har 14 dagers angrerett av kurset/tjeneste fra kj√łpsdato. Kj√łperen aksepterer at angreretten g√•r tapt n√•r leveringen begynner f√łr angreretten utl√łper. Angreretten g√•r tapt n√•r digitale varer lastes ned helt eller delvis eller ved p√•logging p√• nettkurs eller i kursportalen.¬†

Frakt for fysiske varer betales av kunden. 

 1. Risikoen for varen

Risikoen for varen g√•r over p√• kj√łper n√•r han, eller kj√łpers representant, har f√•tt varene levert i tr√•d med punkt 6.

 1. Angrerett

Her finner du Skjema for opplysninger om angrerett og Angreskjema Det er 14 dagers angrerett fra du får tilsendt angrerettskjema.

Angrerett fysiske produkter

Kunden har 14 dagers angrerett p√• salg av fysiske produkter. Kj√łperen m√• gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner √• l√łpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender p√• en l√łrdag, helligdag eller h√łytidsdag forlenges fristen til n√¶rmeste virkedag.

Angrerett digitale produkter

I samsvar med norsk forbrukerlov er det angrerett p√• digitale produkter. Angreretten bortfaller dersom produktet er helt eller delvis lastet ned og/eller at event/kurs/foredrag/undervisning p√• nett er √•pnet. N√•r kj√łperen godkjenner vilk√•rene, aksepterer kj√łperen at levering begynner f√łr angreretten utl√łper. Selv om betalingen ikke er gjennomf√łrt for kurset, er kj√łper fullt ut betalingspliktig for hele kurset n√•r det er √•pnet. Kun dersom kurset ikke er √•pnet de f√łrste 2 uker etter kj√łp, gjelder angrefrist p√• 2 uker fra kj√łpsdato.

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kj√łperen angre kj√łpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kj√łperen m√• gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner √• l√łpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender p√• en l√łrdag, helligdag eller h√łytidsdag forlenges fristen til n√¶rmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt f√łr utl√łpet av fristen. Kj√łper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen b√łr derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner √• l√łpe:

 • Ved kj√łp av enkeltst√•ende varer vil angrefristen l√łpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement, eller inneb√¶rer avtalen regelmessig levering av identiske varer, l√łper fristen fra dagen etter f√łrste forsendelse er mottatt.
 • Best√•r kj√łpet av flere leveranser, vil angrefristen l√łpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 m√•neder etter utl√łpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke f√łr avtaleinng√•elsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilk√•r, tidsfrister og fremgangsm√•te for √• benytte angreretten. S√łrger den n√¶ringsdrivende for √• gi opplysningene i l√łpet av disse 12 m√•nedene, utl√łper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kj√łperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten m√• varen leveres tilbake til selgeren uten un√łdig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kj√łper dekker de direkte kostnadene ved √• returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt √• opplyse om at kj√łper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kj√łperens bruk av angreretten.

Kj√łper kan pr√łve eller teste varen p√• en forsvarlig m√•te for √• fastsl√• varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom pr√łving eller test av varen g√•r utover hva som er forsvarlig og n√łdvendig, kan kj√łperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi p√• varen.

Selgeren er forpliktet til √• tilbakebetale kj√łpesummen til kj√łperen uten un√łdig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kj√łperens beslutning om √• benytte angreretten. Selger har rett til √• holde tilbake betalingen til han/hun har mottatt varene fra kj√łperen, eller til kj√łper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt ¬†tilbake.

Angrerett ved oppm√łteundervisning ol

Det er ikke angrerett p√• undervisning, kurs, foredrag, samlinger o.l. med fysisk oppm√łte.

Angrerett på halingkvelder
Det er ikke angrerett på healingkvelder.

 1. Forsinkelse og manglende levering ‚Äď kj√łpernes rettigheter og frist for √• melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kj√łperen eller forhold p√• kj√łperens side, kan kj√łperen i henhold til reglene i forbrukerkj√łpslovens kapittel 5 etter omstendighetene¬†holde kj√łpesummen tilbake, kreve¬†oppfyllelse,¬†heve¬†avtalen og/eller kreve¬†erstatning¬†fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbef√łyelser b√łr meldingen av bevishensyn v√¶re skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kj√łper kan fastholde kj√łpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kj√łper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medf√łre en s√• stor ulempe eller kostnad for selger at det st√•r i vesentlig misforhold til kj√łperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kj√łper likevel kreve oppfyllelse.

Kj√łperen taper sin rett til √• kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med √• fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen p√• leveringstidspunktet, skal kj√łperen oppfordre selger til √• levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kj√łperen heve kj√łpet.

Kj√łper kan imidlertid heve kj√łpet umiddelbart hvis selger nekter √• levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgj√łrende for inng√•elsen av avtalen, eller dersom kj√łperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgj√łrende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgj√łrende for inng√•elsen av avtalen, m√• krav om heving gj√łres gjeldende innen rimelig tid etter at kj√łperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kj√łperen kan kreve erstatning for lidt tap som f√łlge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgj√łr at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning p√• avtaletiden, unng√•tt, eller overvunnet f√łlgene av.

 1. Mangel ved varen ‚Äď kj√łperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen m√• kj√łper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil p√•berope seg mangelen. Kj√łper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to √•r etter at kj√łper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment √• vare vesentlig lenger enn to √•r, er reklamasjonsfristen fem √•r.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kj√łperen eller forhold p√• kj√łperens side, kan kj√łperen i henhold til reglene i forbrukerkj√łpsloven kapittel 6 etter omstendighetene¬†holde kj√łpesummen tilbake, velge mellom¬†retting¬†og¬†omlevering, kreve¬†prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve¬†erstatning¬†¬†fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren b√łr skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kj√łperen kan velge mellom √• kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kj√łperens krav dersom gjennomf√łringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til √• foreta mer enn to avhjelpsfors√łk for samme mangel.

Prisavslag

Kj√łper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette inneb√¶rer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom s√¶rlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kj√łperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kj√łperen ogs√• heve kj√łpet n√•r mangelen ikke er uvesentlig.

 1. Selgerens rettigheter ved kj√łperens mislighold

Dersom kj√łperen ikke betaler eller oppfyller de √łvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold p√• selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkj√łpsloven kapittel 9 etter omstendighetene¬†holde¬†varen tilbake, kreve¬†oppfyllelse¬†av avtalen, kreve avtalen¬†hevet¬†samt kreve¬†erstatning¬†fra kj√łperen. Selgeren vil ogs√• etter omstendighetene kunne kreve¬†renter ved forsinket betaling, inkassogebyr¬†og et rimelig¬†gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kj√łpet og kreve at kj√łperen betaler kj√łpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med √• fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kj√łperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kj√łpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kj√łperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kj√łpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kj√łperen ikke betaler kj√łpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kj√łpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutg√•ende varsel, bli sendt til inkasso. Kj√łper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kj√łperen unnlater √• hente ubetalte varer, kan selger belaste kj√łper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske ¬†utlegg for √• levere varen til kj√łperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kj√łpere under 18 ¬†√•r.

 1. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kj√łperen rettigheter i tillegg til de kj√łperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti inneb√¶rer dermed ingen begrensninger i kj√łperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

 1. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kj√łperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tr√•d med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er n√łdvendig for at selgeren skal kunne gjennomf√łre forpliktelsene etter avtalen. Kj√łperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er n√łdvendig for at selger skal f√• gjennomf√łrt avtalen med kj√łperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 1. Konfliktl√łsning

I tilfelle det skulle oppst√• en tvist mellom deg og selger, samtykker kj√łper i at den eneste arena for √• l√łse en slik tvist skal v√¶re kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil f√łre til offentlig sverting av selger.¬†

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal fors√łke √• l√łse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kj√łperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig ¬†p√• ¬†telefon 23¬† 400¬† 600¬† eller¬†www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan ogs√• brukes hvis du √łnsker √• inngi en klage. Det er s√¶rlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her:¬†http://ec.europa.eu/odr.

 1. Annet
  Deltakeren vil motta informasjon p√• epost og/eller i medlemsportal. Noen kurs har ogs√• facebookgruppe. Deltakeren er ansvarlig for √• sjekke mail (ogs√• spamfilter) og s√łrge for at Sissel Grana AS er oppdatert med korrekt mailadresse og kontaktinformasjon.

Deltakerne har taushetsplikt om eventuelle sensitive opplysninger han/hun får ta del i.

Kun betalende deltakere skal v√¶re tilstede ved nettundervisning. Hvis en deltaker lar ikke-betalende delta p√• nettundervisning, kan Sissel Grana AS fakturere deltakeren for erstatning og tapte inntekter.¬†Det er forbudt √• filme, kopiere, videref√łre eller p√• noe vis viderepublisere tekster, illustrasjoner eller annet innhold i nettstudiene.

Sissel Grana AS sitt undervisningsmateriell er underlagt opphavsrettigheter og beskyttelse etter reglene i Lov om √•ndsverk, samt at de ogs√• har beskyttelse under Lov om markedsf√łring.

Sissel Grana AS har copyright på undervisningsmateriell. Deltakere kan ikke bruke hele eller deler av kursopplegget, presentasjonene, kursmateriellet og annet innhold  i egen undervisning / kurs uten skriftlig avtale med Sissel Grana AS.  Avtaler kan ikke overdras til andre, uten at Sissel Grana AS har gitt skriftlig tillatelse på forhånd.

Etter endt kurs/utdannelse, kan eleven ikke bruke navnet til selger i egen markedsf√łring uten skriftlig tillatelse.

Forsikring:¬† Det er deltakernes ansvar √• ha tegnet n√łdvendige forsikringer. Sissel Grana AS kan p√• ingen m√•te stilles til ansvar for eventuelle uhell eller andre hendelser i forbindelse med kurs og undervisning, omgang med dyr, turer,¬†oppm√łtekurs med mer.

Eventuelt kursmateriell skriver deltakere ut selv. Anbefalt litteratur, meditasjoner ol kj√łpes utenom kurs.

Ved nettundervisning trenger deltakeren en god nok PC, mobil eller nettbrett. Teknisk utstyr m√• ikke v√¶re for gammelt, og internettlinjen m√• v√¶re rask nok til at du kan se og h√łre bra.

Deltakere er innforståtte med at om noe uforutsett oppstår eller ved sykdom, kan Sissel Grana AS utsette undervisningen, sette inn vikar eller tilby opptaksundervisning i stedet for liveundervisning. Det gis ikke avslag i pris for dette.

Sissel Grana AS forbeholder seg retten til √• avlyse planlagte kurs og eventer. Dersom arrang√łren avlyser vil du f√• full refusjon av betalt bel√łp eller f√• tilbud om ny dato/tid.¬†

Sissel Grana AS forbeholder seg retten til √• avbryte p√•begynte kurs og eventer. Deltakerne vil da f√• delvis refusjon av betalt bel√łp. (Betaler kun for den delen som er gjennomf√łrt)

Ved avlysning/avbrytelse av kurs og eventer: Merk at Sissel Grana AS ikke er ansvarlig for eventuelle andre utgifter som du har hatt ‚Äď inkludert, men ikke begrenset til flyreise, utgifter til andre former for transport, overnatting, tap av inntekt etc.

Det er deltakerens ansvar √• s√łrge for √• komme seg inn i kursportal og/eller videotjenesten som brukes ved live nettundervisning. Bruk av disse tjenestene er inkludert i kurset.

All nettundervisning er i opptak, med mindre det er spesifisert at undervisningen pågår live. Opptak av liveundervisning vil normalt legges på medlemsområdet, slik at det er mulig å se det i ettertid.

Rabatter¬†p√• konsultasjoner med Sissel og kortere kurs: Deltakerne ved Dyretolkskolen f√•r 20 % rabatt.¬† Deltakere p√• Spirituell utvikling for 10 % rabatt. Rabattene gjelder ikke i kombinasjon med andre tilbud, og forutsetter at deltakeren selv bruker rabattkoden ved bestilling eller trekker fra rabatten f√łr betaling i Vipps. Rabattene gis ikke i ettertid.

Tilleggsinformasjon for Dyretolkskolen:
Ved påmelding til Dyretolkskolen får deltakeren gratis grunnkurs eller gratis repetisjon av grunnkurs. Ved påmelding binder man seg til hele skolen.
Skolen har l√łpende opptak. Undervisningen ligger i loop p√• 18 m√•neder, s√• en kan begynne n√•r en vil.
Datoer og beskrivelse av opplegget står på hjemmesiden.
Eleven f√•r personlig oppf√łlging p√• epost og telefon/nett. Det gies tilbud om 6 elevsamtaler a 25 min.¬†

Her finner du Skjema for opplysninger om angrerett og Angreskjema