Web Analytics

TREKKFUGLER MISTER RETNINGSSANSEN AV MENNESKENES ELEKTRONIKK

dyr dyrevelferd helse mennesker imellom natur selvutvikling Feb 26, 2018

Visste du at elektronisk støy på mellom 100 og 1000 ganger UNDER  de grensene som Verdens helseorganisasjon (WHO) har fastsatt som trygge kan forstyrre fuglenes navigeringsevne fullstendig?

Allerede i 2014 skrev National Geographic  om hvordan menneskeskapt elektronikk slår trekkfugler ut av kurs. Professor i ornitologi Henrik Mouritsen er ekspert i fuglenes navigeringsevne. I tre år strevde han med å gjennomføre forsøkene sine, fordi fuglene så ut til å ha mistet retningssansen. Normalatferd var å fly mot nord på kvelden, tusenvis av forsøk hadde bekreftet det. Nå oppførte fuglene seg som om de var helt forvirret og uten retninggssans. De visste ikke hvor nord var! Først etter tre år forstod de hvorfor.

”Tre år tidligere ville jeg bare ha ledd av et slikt forslag”, innrømte Henrik Mouritsen. I stedet installerte de Faraday-bur av aluminium til fuglene, og jordet dem via ledninger som var skrudd fast på utsiden. Fra da av fløy fuglene mot nord!

Vekselvis tilkoblet og brøt de jordforbindelsen til avskjermningsburene – og det stemte perfekt med fuglenes atferdsmønster. En eneste skrue som ble strammet eller løsnet, var nok til å slå på og av fuglenes orienteringsevne.

Forskerne målte de elektromagnetiske forstyrrelsene inne i fuglenes hytter. Den støyen som ble målt i hyttene uten skjerming, lå frekvensmessig i bredbåndsområdet, tilsvarende AM-radiobølger, og den var svak – mellom 100 og 1000 ganger under de grensene som Verdens helseorganisasjon WHO har fastsatt for å beskytte helsen til verdens befolkning. Ikke desto mindre var det tilsynelatende nok til å sette fuglenes magnetiske kompass ut av funksjon.

Forskerne hadde funnet svaret: Svak elektromagnetisk støy i bredbåndsområdet – den typen som byområder i dag flommer over av – kan ødelegge fuglenes retningssans. Oppdagelsen av at byområder kan forstyrre evnen til å finne veien, kan kanskje være med på å forklare den foruroligende nedgangen i bestandene av trekkfugler, sier Henrik Mouritsen. Den er også det første vitenskapelige beviset på at svake, menneskeskapte elektromagnetiske felt kan påvirke en biologisk prosess.

Jeg tenker: Når svake elektromagnetiske felt på 100 til1000 ganger under de trygge grenseverdiene til Verdens helseorganisasjon (WHO) kan gjøre så stor skade for fuglene, hva slags skade kan den da gjøre for oss mennesker? Hvordan påvirkes mennesker, dyr, fugler, bier og andre insekter? 

I disse dager skal hver eneste husstand i Norge få sin egen AMS-måler (også kalt overvåkingsmåler og smartmåler) som trådløst sender signaler til strømselskapet hver eneste time. Tidligere leste vi av strømmen en gang i måneden, nå skal ca 2,9 millioner strømmålere i Norge sende signaler trådløst til strømselskapet hver eneste time… Den elektromagnetiske belastningen i norske boliger har steget enormt!

Det du trenger for å slippe AMS-måleren er en legeattest som sier at du er bekymret for eventuelle helseplager den kan føre til. (Ja det er nok at du er bekymret, du trenger ikke å ha blitt syk av strålingen.) Min attest er levert strømselskapet, og fritak er innvilget. Jeg anbefaler deg å gjøre det samme.

Del gjerne. 

Få Inspirasjon og nyheter i innboksen din

Ikke gå glipp av det som skjer. Du får nyttig info og gode tilbud på mail. Det er helt trygt å melde seg på. Jeg deler ikke epostadressen din med noen,  og du kan melde deg av når du vil.