Web Analytics

NORGES MEST KLARSYNTE – I DAG MINNES VI MARCELLO HAUGEN

healing helse meditasjon & indre ro medium & telepati mennesker imellom natur selvutvikling sjamanisme Dec 30, 2017

På dagen 50 år etter at Marello Haugen døde, var Vestre Aker kirke fylt av mennesker som ville minnes han. Den spennende mannen med de sterke evnene har gjort inntrykk på så mange av oss. Keiser Franz Josef i Østerike-Ungarn var så imponert over hans evner, at Marcello fikk tilbud om å bli ansatt som rådgiver for han! I stedet reiste han hjem til Norge, hvor enormt mange søkte hans hjelp og råd. Marcello kunne ta imot rundt 100 personer på en dag. Det var køer av mennesker som søkte han. Han var viden kjent for sitt klarsyn og sine evner til å helbrede.

I kirken i dag fikk vi nyte utadisjonelle instrumenter som syngeboller fra Tibet, tromme og didjerido. Det var nydelig sang og kloke ord ble formidlet fra flere. Det var noen nydelige timer vi hadde sammen, og hovedbudskapet var fred.

En av musikerne var syk, og i siste liten hadde arrangøren skaffet vikar. En av dem var en ung jente. Hun fortalte oss også at hun ikke hadde hørt om Marcello Haugen før hun kom i kirken i dag. Mellom sangene sine fortalte hun noe interessant. Da hun sluttet på ungdomsskolen hadde læreren roset henne "fordi hun var seg selv". Etterpå hadde hun begynt å tenke.... Hvem var hun egentlig? Visste hun selv hvem hun var? Kan man "være seg selv" når man på et dypere plan ikke vet hvem man er? Det var en klok betraktning synes jeg. Hun sang også så nydelig.

Marcello Haugen hadde også sine tanker om det den unge jenta sa. Jeg deler derfor noen av hans ord her:

Sjelen har ingen fødsel, ingen død, ingen begynnelse og ingen slutt - Den har alltid vært og vil alltid være.

Når du begynner å spørre deg selv hvem du er har du tatt det første skritt på en vei som bare vil ende når du har funnet et svar. Dersom du vil ta deg bryet med å foreta en inngående analyse av deg selv, og tenke rolig over det du finner, vil du til slutt oppdage at det er en del av deg selv som tar imot strømmen av inntrykk fra den ytre verden, og som også tar imot de følelser og tanker som disse inntrykk skaper. Denne dypere del av deg selv er ditt sanne vesen.

Kroppen er livets oppholdssted og ikke dets essens. Du blir ikke definert av din fysiske skikkelse men av ditt indre selv - den du egentlig er.

Alle og enhver har fra tid til annen blitt seg bevisst en svak røst i sitt indre, som vi kaller samvittighetens stemme (eller den indre veileder). Når du har lyttet til budskapet fra denne stemmen skjønner du at dette kommer innenifra og kan være verdt å lytte til. 

Den som lytter og holder råd med denne indre stemmen, og kultiverer slektskapet med sin samvittighet, blir fylt av forståelse. Idet du begynner å kultivere din samvittighet er stemmen både liten og stille, fordi du ikke er nok oppmerksom på og fortrolig med dens høye vibrasjoner. Med en gang du oppriktig ønsker å lytte til dens budskap, vil den meget snart bli tydelig og hørbar.

Gjennom forakt for din indre stemme eller veileder vil du bli overlatt til alle nedbrytende krefters barmhjertighet. Hvorfor gjør du ofte det du ikke vil og lar være å gjøre det som føles riktig? Eller når du, stilt ansikt til ansikt med situasjoner, sier: ”Tenk om jeg hadde visst hva jeg skulle gjøre nå”. Det er svar å få på slike spørsmål. Råd kan bli funnet i rett tid, hvis du har lært å respektere og vurdere din indre veileder. Et menneske som ikke fornemmer sitt guddommelige selv, har så altfor lett for å legge skylden for sine feil og skuffelser over på sine omgivelser. Den som kun søker råd utenfra for sine valg og handlinger, benytter kun en del av sine evner og sin innsikt. Begrunnelser som kun er basert på de ytre sanseerfaringer er ikke de beste. Samvittighetens stemme er langt viktigere og en mer pålitelig leder å rådføre seg med, spesielt når du ønsker de høyeste og beste resultater.

Du må derfor vende din oppmerksomhet innover, mot ditt eget indre jeg. Der vil du alltid kunne søke din egen intuisjon, som trekker sin kunnskap fra usynlige kilder, for å få den riktige form for hell og fremskritt. Etter å ha praktisert langs disse linjer vil du snart gjennom din bevissthet oppleve erkjennelsen av visdommen i en slik fremgangsmåte. Du vil da erfare den største lettelse og frigjøring fra sorg, bekymring og frykt, som dominerer alt for mange menneskers liv. Du blir faktisk så lykkelig og takknemlig av denne alltid nærværende ledende stemme at selv sunnhet og tilbøyeligheter forbedres. Hvilken velsignede forskjell er det ikke å vende seg innover for å få et ledende svar på de spørsmål og problemer du måtte ha. Ved å gi akt på den indre stemmes ledelse gjennom advarsler og råd om handling, forstår du at du aldri handler motsatt av den uendelige plan.

Denne indre leder, eller dette guddommelige selv i mennesket, er den virkelige sjelskraft som høyner enhver handling og hendelse, inntil du oppnår herredømmet over de opphøyede begivenheter. Enhver handling kan bli utført til en oppløftende, sammenfallende innflytelse til fordel for vår neste, og sluttelig for hele verden. 

La oss begynne å arbeide med oss selv akkurat nå i dag og deretter alltid dette akkurat nå, dag for dag.

Ingen tvil om at Marcello Haugen var en klok mann! Mitt håp er at stadig flere lytter til hans dype ord.

Del gjerne. 

Alt godt fra Sissel.

Få Inspirasjon og nyheter i innboksen din

Ikke gå glipp av det som skjer. Du får nyttig info og gode tilbud på mail. Det er helt trygt å melde seg på. Jeg deler ikke epostadressen din med noen,  og du kan melde deg av når du vil.