Web Analytics

MATTILSYNET DREPTE PONNIER OG FEIL DYR!

dyr dyrevelferd helse landbruk mat & drikke mattilsynet mennesker imellom natur selvutvikling sjamanisme May 20, 2021

Oppdatering 20. mai 2021: Merete har vunnet over Mattilsynet i Lagmannsretten. Aktivitetsforbudet Mattilsynet ila henne var ugyldig, og dermed hadde de ikke rett til å drepe de rundt 300 dyrene hennes! Innlegget under ble skrevet i oktober 2019. 

Jeg glemmer aldri marerittet da Mattilsynet kom til gards 17.oktober 2019! Jeg satt hjemme da jeg fikk beskjed om at Mattilsynet hadde startet aksjonen på gården til Merete Støvring. Hun bor på Ler i Melhus kommune, det er 80 mil unna meg. Heldigvis visste jeg at nesten alle dyrene hennes var trygge. Noen få dyr var meldt inn til slakt, og de andre dyrene hadde fått nye eiere. Likevel endte dagen på verst mulig måte: Mattilsynet arrangerte et blodbad og en dyretragedie. Desperate ringte dyrekjøpere, advokater og andre for å få stoppet Mattilsynet i å drepe andres dyr og friske dyr. Selvfølgelig er det forhold jeg ikke kjenner til, men jeg har snakket med flere, lest avisartikler og sett mye dokumentasjon. Min mening er at det er begått urett. Derfor velger jeg å varsle. Jeg nummererer punktene jeg mener er kritikkverdige.

VIL DU HJELPE MERETE? Merete Støvring, bankkonto 20501629821   Vipps: 99003905.

 1. Mattilsynet burde ventet til etter rettsaken i februar
  Det er bare 4 måneder til aktivitetsforbudet (altså et forbud mot å ha dyr) skal behandles i lagmannsretten. Mattilsynets aktivitetsforbud gjelder fra 1. oktober. Jeg forstår ikke hvorfor de ikke kunne vente til etter rettsaken. Hvis retten kommer frem til at hun kan ha dyr likevel, er det jo en tragedie om dyrene ble slaktet og solgt bare 4 måneder i forveien.
 2. Ingen dyr sulter eller tørster på gården
  Etter forrige rettssak skrev NRK: Hammersvik  (statens advokat) sa dette ikkje er ei «dyretragedie» slik vi høyrer om til tider. For partane er samde om at ingen dyr svelt eller tørstar i hel på garden til Støvring.
  Ingen dyr sulter eller tørster. Og likevel har de ikke tid til å vente til rettsaken i februar? Det skurrer for meg....
 3. Mattilsynet var varslet om at dyrene var solgt/overdratt til andre eiere og at noen få dyr skulle sendes til slakteriet.
  Dette kommer klart frem av eposter. Merete hadde også kontrakter hun ville vise frem i det kommende møtet med Mattilsynet. 
 4. Mattilsynet tok ikke hensyn til at mange av dyrene var drektige. (=gravide) 
  18 av rørosfeet skal ha vært drektige (=gravide). De var ca 7 måneder på vei og skulle føde allerede i januar. 18 ufødte kalver døde når mødrene deres ble drept. En gris skulle også ha unger, både hun og ungene er nå døde.
 5.  Mattilsynet tok ikke hensyn til Meretes datter.
  Hun var syk og hjemme på gården da Mattilsynet rykket inn med det mange hevder var mer enn 20 personer. Advokaten kontaktet Mattilsynet aksjonsdagen og ba dem stoppe askjonen. Han skrev blant annet: I tillegg har intervensjonen fatale konsekvenser for Støvring sin datter. Det vises til Sør-trøndelags tingretts kjennelse av 23. juli d.å. på side 40, hvor det framgår følgende:«For datteren vil nedslakting av hele besetningen kunne oppleves traumatisk, særlig når dyrene hentes, om mulig med makt».
  Traumatisk ble det. Mattilsynet drepte ponnien hennes og de de andre dyrene hun er så glad i. Jeg lurer på hvordan de ansvarlige i Mattilsynet sover om natta?
 6. Aksjonen var en takk for sist mot Støvring og en ren maktdemonstrasjon fra Mattilsynets side. Det var unødvendig at Mattilsynet hadde med politi, sier advokaten.
  Politiet la attpåtil Merete i bakken. Hun hadde smerter og måtte til legevakten. Det er helt uakseptabel politiatferd av folk som tydeligvis har sett for mye på Netflix, sier advokaten hennes. Politiet nektet Merete å være sammen datteren under aksjonen. Mor og datter var i hvert sitt hus. Merete var fortvilet også fordi Mattilsynet rigget til et telt som "hovedkontor"/varmestue/møtested/pressekontor under aksjonen. Dette var utenfor rommet der jenta var. Merete sa fra om det, men til ingen nytte.
 7. Barnevernet ble kontaktet under aksjonen. De kom, og var profesjonelle og dyktige.
  Det høres vel og bra ut det, men hadde barnets beste vært i fokus hadde Mattilsynet ikke aksjonert slik de gjorde. Mattilsynet drepte sannsynligvis også datterens ponnier, som er kjæledyr og ikke produksjonsdyr. Merete har ikke forbud mot å ha kjæledyr. Jeg synes dette er hensynsløst. Det hjelper ikke å ringe barnevernet hvis du dreper ponnien og de andre dyrene hun elsker!

 8. Regiondirektøren forteller media at Merete Støvring har avslått å møte Mattilsynet.
  Under aksjonen 17. oktober forteller regiondirektøren til media,sitat: Ifølge (navn på regiondirektøren)  manglet det også opplysninger om enkelte dyr i dyreholdet, og det ble derfor invitert til et nytt møte forrige uke. Møtet ble avslått av dyreeier.   – I går ba dyreeier om et nytt møte senere neste uke, og vi sa da at det var uaktuelt. 
  "I går" som han refererer til var altså 16. oktober. Hva tenker du om det når du nedenfor kan lese mailer der det kommer frem at Meretes advokat  9. og 10. oktober foreslo møtedatoer, og at Merete hadde purret på epost den 15. oktober fordi de ikke hadde fått svar? Var det regiondirektøren sa til media sant? Kan det tenkes at ansatte i Mattilsynet ikke har gitt han korrekt informasjon? 
 9. Advokaten avviser at Merete og han avslo å ha møte med Mattilsynet. 
  Til media sier han: foreslo vi nytt møte denne uka enten på onsdag, torsdag eller fredag. I stedet kommer Mattilsynet på gården på torsdag.
  Forklaringen stemmer med epostene nedenfor.
 10. Mattilsynet inviterte til møte, men svarte aldri på forslagene til andre møtedager.
  Tirsdag 8. oktober sendte Mattilsynet epost til Meretes advokat med invitasjon til et møte allerede torsdag morgen. Advokaten hadde på forhånd fortalt at han skulle i retten denne dagen. Merete fikk ikke kopi av mailen, og det tok naturligvis tid før advokaten leste mailen. For Merete ble det derfor 1/2 døgns varsel om møtet. Advokaten ringte Mattilsynet dagen etter, og fikk deretter denne mailen:
  Onsdag  09.10.2019 kl 14:13, skrev Mattilsynet i epost: Hei. Viser til samtale i dag med Torkjell Øverbø (Meretes advokat) om møtet vi har invitert til i morgen. Vi avtalte med at Øverbø forsøker å få tak i sin klient for å avklare om det er aktuelt med møte i morgen, og melder tilbake til (navn og telefonnummer til ansatt i MT)  i løpet av dagen i dag. Jeg skisserte at agendaen for møtet er å si litt om rammene for gjennomføring av aktivitetsforbudet, og at Mattilsynet ikke kan vente ubegrenset på at dyreholder selv skal avvikle. Vi har behov for å få en avklaring i løpet av dagen i dag om møtet blir, og om det i tilfelle blir på telefon eller ved fysisk oppmøte. Jeg presiserte at vi ønsket å få fremlagt dyreholdjournal sau og storfe, heste-pass og helsekort i eller forbindelse med møtet, og at fristen for å gi informasjon om evt. salg eller slakting av dyr var satt til i dag. Mvh ...jurist
  Torsdag 10. oktober 2019 kl. 10:48 svarer Meretes advokat: Hei! Som nevnt på telefon til (navn på ansatt i MT) i går så er det mulig for Støvring å delta på møte neste uke, men ikke mandag og tirsdag. Møtet må følgelig bli enten onsdag, torsdag eller fredag neste uke. For min egen del så vil jeg delta på telefon. Det ble også på telefon i går at Støvring har solgt alle dyrene, noe hun har gitt Mattilsynet beskjed om tidligere. Imidlertid har noen av kjøperne meddelt Støvring at de har mottatt telefon fra Mattilsynet ved (navn på en annen ansatt i MT) om at det er en uavklart smittesituasjon omkring dyrene til Støvring, noe som ikke er tilfelle. Imidlertid forsto jeg (navn på ansatt) at meningen med å kontakte kjøpere var for å avklare om salgene var reelle. Uansett er det helt uvanlig og særdeles uheldig at det offentlige ved Mattilsynet blander seg inn i sivilrettslige avtaler og mistenker kjøpere for å ikke inngå noen reell avtale. Dette er forhold som er egnet til å motvirke prosessen hvor Støvring selv avvikler dyreholdet. I og med at Støvring har solgt alle dyrene og gjort det hun har lovet så er det et spørsmål om det er hensiktsmessig med et møte, det kan dere tenke over. Men uansett er Støvring villig til å delta på et møte når dere inviterer. Jeg hører fra dere angående møtetidspunkt. Ta kontakt hvis noe er  uklart. Kopi: klient  Med vennlig hilsen Torkjell Øvrebø, Advokat.  Her kommer det klart frem at advokaten foreslår flere aktuelle møtedager. Jeg hører fra dere angående møtetidspunkt,  skrev advokaten.
  Tirsdag 15. oktober 2019 11:03 sender Merete selv en purring til Mattilsynet. Mailen er stilet til postmottaket i Mattilsynet og til begge de to ansatte i Mattilsynet (juristen og den ansatte de ble bedt om å ringe uken før) Emne for mailen er: Etterspør dato for møte 
  Merete skriver blant annet: Det vises til at vi skulle få et møte med Mattilsynet. Det blir flere deltagere fra denne side, også utenbys fra, så det er viktig at vi får bestemt dato og tidspunkt i god tid. Det er ønskelig at (navn på ansatt som signerte aktivitetsforbudet) fra dere deltar. Jeg har flere spørsmål til ..(navn).  Det er viktig at også ... (navn på to ansatte, den ene som advokaten skrev at hadde ringt hennes storfekjøper om uavklart smittesituasjon)  er til stede av samme grunn. Imøteser snarlig forslag. Mvh. Merete Støvring
 11. Ønsket Mattilsynet et møte med Merete?
  Man kan jo lure siden de gav så kort varsel på det eneste møtet de inviterte til, og at de ikke var villige til å finne en ny møtedato.
 12. Mattilsynet svarte aldri på forslagene til møtedatoer den 16, 17, eller 18. oktober, forteller advokaten til Merete. Hvorfor sa de ikke ja til et møte med Merete som hun og advokaten foreslo dagen før?  Hva slags saksbehandling er dette? Hvorfor valgte de ikke dialog? Merete var sikker på at hun hadde tiden på seg til etter dette møtet.
 13. Advokaten avviser at Støvring ikke holdt høyt nok tempo i avhending av dyrene
  Dyrene var overtatt eller solgt, og et fåtall dyr skulle sendes til slakteriet. Mange dyr gikk på utmarksbeite, og skulle hentes om kort tid. En av storfekjøperne forteller at han ble oppringt av Mattilsynet 7. oktober, altså etter at aktivitetsforbudet var gjeldende. Han sa at dyrene gikk i utmarka til Merete. Han fikk inntrykk av at det var helt i orden for Mattilsynet at de gikk der, og at han kunne hente de senere i måneden. Hadde Mattilsynet fortalt at dyrene måtte hentes raskt, hadde han selvsagt gjort det. 
 14. Torsdag 17. oktober får Merete får vite at Mattilsynet skal drepe alle dyrene. Merete og de som hadde overtatt eller kjøpt dyrene ble totalt overkjørt! Merete og advokaten hadde informert Mattilsynet om at  alle dyr var solgt og at noen dyr var innmeldt til slakt. Merete hadde dokumentasjonen tilgjengelig.
 15. Hvorfor valgte Mattilsynet å aksjonere og hvorfor tok de ikke et møte med Merete?  
  Hvordan kunne de samle sammen og drepe dyr Merete hadde solgt eller overdratt til andre? Merete var klar til å vise dem all dokumentasjon i møtet, slik de hadde bedt om. Hun ventet bare på dato for møtet. Mattilsynet kunne også kommet innom henne aksjonsdagen og fått se dokumenter. Det gjorde de ikke. De kan se ut som at Mattilsynet ikke ønsket dialog. Det valget fikk store konsekvenser: Merete og datteren ble traumatisert og de stakkars dyrene er nå døde.
  VIL DU HJELPE MERETE? Merete Støvring, bankkonto 20501629821   Vipps: 99003905.
 16. Dagen før hadde Mattilsynet kontaktet advokaten om hennes innlegg på Facebook.
  Meretes advokat sa:- Det virker veldig påtagelig at aksjonen blir igangsatt nå, etter korrespondanse i går om at Mattilsynet mislikte Støvring sin saklige kritikk mot Mattilsynet på facebook. Dette minner sterkt om en ren hevnaksjon mot Støvring. I et demokrati må maktinstitusjoner tåle å bli kritisert. Da Merete kritiserte Mattilsynet for dyreplageri i villreinsaken, fikk hun faglig støtte fra andre med ekspertise. Advokaten sa: Aksjonen var en takk for sist mot Støvring og en ren maktdemonstrasjon fra Mattilsynets side.
 17. Mattilsynet drepte Meretes ponnier! 
  Aktivitetsforbudet til Merete innebærer et forbud mot å eie eller holde produksjonsdyr. Produksjonsdyr defineres på Mattilsynets hjemmeside: Dette er dyr som blir benyttet til produksjon av mat og/eller som råvare i klesproduksjon. Ponniene holdes ikke for dette formålet, og de skal ikke slaktes på slakteri, sier Merete. Ponniene skal altså ikke være omfattet av forbudet, og Mattilsynet skal ikke ha hjemmel til å fjerne ponniene. Spørsmålet er: Hvorfor tok/drepte Mattilsynet ponniene?
 18. Mattilsynet ville slakte bevaringsverdige  dyr!
  Jeg var spesielt glad for at rørosfeet hennes var berget. Dette er en gammel bevaringsverdig storferase som kalles sidet trønderfe og nordlandsfe. Rasen har vært truet av utryddelse, og det er bare 1700 avlsdyr i verden. Merete hadde sjeldne linjer fra det opprinnelige kveget i Røros-traktene. Mange av dyrene hadde en ettertraktet farge, de er sorte langs siden av kroppen og har en lys stripe langs ryggen.
 19. Mattilsynet var varslet om at rørosfeet var solgt.
  Merete hadde sendt mailer til Mattilsynet, så de var informert om navn på kjøperne og hvilke ørenummer dyrene de hadde kjøpt hadde. Mattilsynet satt altså med en oversikt over hvem som hadde kjøpt hvilke storfe. Kopi av mailer ligger på hennes facebookside. To av kjøperne bodde i Gudbrandsdalen, Audun hadde kjøpt 5 dyr, og Steinar 16. De gledet seg til å få de bevaringsverdige dyrene til gårdene sine.
 20. En av kjøperne oppdaget tilfeldigvis på NRK.no at Mattilsynet ville slakte dyrene hans!
  Hva slags saksbehandling er det Mattilsynet driver med egentlig? Adresseavisen skrev: - Jeg visste ingenting før jeg så på NRK at Mattilsynet var i ferd med å sende kyrne mine til tvangsslakt. Steinar Holshagen Bjørnstad fra Gudbrandsdal kjøpte 16 utrydningstruede rørosfe i september. Torsdag ble de sendt til tvangsslakt under Mattilsynets aksjon på Melhus, uten at Bjørnstad fikk beskjed. - Jeg er forferdet, sier han.

 21. Mattilsynet ville slakte andres dyr!
  Det skal ha vært Mattilsynet selv som registrerte  storfeet til Merete som solgt i husdyrregisteret! Mattilsynet visste altså godt hvem kjøperne var, de hadde til og med ringt en av kjøperne uken før. Hvorfor sender de friske dyr til slakteriet mot eiernes vilje? Hvor iskald er det lov til å være, tenker jeg?
 22. Meretes advokat ba dem stoppe aksjonen.
  Han skrev blant annet: Viser til tidligere kommunikasjon hvor Støvring har informert om at hun avvikler dyreholdet og at alle dyrene var solgt, foruten noen dyr som er innmeldt til slakt. Støvring var villig til et møte med Mattilsynet hvis det var ønskelig, men Støvring fikk ikke noen tilbakemelding. Følgelig har denne side fått den oppfatning at de nye eierne skulle få tid til å hente dyrene sine etter at de hadde fått bestilt og arrangert dyretransport. Følgelig blir det svært overraskende og skuffende at Mattilsynet nå intervenerer og avhenter alle dyrene. Dette er helt unødvendig da dyrene ville bli hentet til helgen av de nye kjøperne.
 23. Mattilsynet informerte ikke kjøperne om at dyrene de hadde kjøpt ikke fikk gå i utmarka, og de ble også nektet å hente de 21 dyrene på aksjonsdagen.
  Til media sa bonden:  Dyrene har gått i utmarka, og vi har hatt innleid folk som fulgte med på dyrene. Hadde vi fått beskjed om at dyrene måtte hentes innen 1. oktober, hadde vi gjort det, sier Bjørnstad. - Hun hadde fått beskjed om å avvikle innen 1. oktober, men hadde ikke fått beskjed om at dyrene måtte fjernes fra utmarka. Jeg kunne ha leid gården og hatt dyrene, mener bonden. Den andre bonden som hadde kjøpt rørosfeet har egen dyrebil. Han ba Mattilsynet la være å slakte dyrene. Han sa at han kunne kjøre med en gang og hente alle de 21 dyrene. Da ville han være der innen 4 timer. Mattilsynet sa nei.
 24. Desperate dyrekjøpere ringte mange etater for å hindre at rørosfeet ble slaktet.
  Vi visste at Mattilsynet hadde sendt dyrene til slakteriet, og mange personer gjorde alt de kunne for å varsle de ansvarlige om at de ikke kunne slakte andres dyr. Mange telefoner ble tatt, til ansatte i Mattilsynet, til politiet og til slakteriet. Noen av samtalen ble også tatt opp, det sier også noe om erfaring og tiltro til Mattilsynet. Både advokat og dyrekjøper forteller at de opplevde at den de snakket med la på røret! Etter alle samtalene er det ikke tvil om at de ansvarlige var fullt klar over at dyrene hadde nye eiere.
 25. Den eneste kjøperen som rakk å hente storfe før Mattilsynets masseslakt la ut dette på Facebook. Denne oksen hadde også vært død i dag om kjøperen hadde hentet litt senere.
  VIL DU HJELPE MERETE? VIPPS TIL 99003905 ELLER STØTT SPLEISEN HER: https://www.spleis.no/project/85532
 26. Advokaten minnet også Mattilsynet om Lov om dyrevelferd og at Mattilsynet ikke hadde svart :
  Videre
  er det dårlig dyrevelferd å utsette friske dyr for unødvendige påkjenninger. Det vises til dyrevelferdslovens § 3 hvor fra det hitsettes: "Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger".
 27. Jeg varslet direktør og seksjonssjef ved hovedkontoret for å unngå at dyrene som var solgt ble slaktet
  Etter å ha satt meg inn i saken til Merete hadde jeg ikke tillit til det lokale Mattilsynet. Derfor valgte jeg å varsle direktør og seksjonssjef ved hovedkontoret via SMS.Jeg skrev at Storfeet som Merete Støvring har solgt har Mattilsynet sendt på slakteriet! De er solgt og gikk på utmarksbeite. Andre enn Merete hadde ansvar for tilsyn. De skulle aldri vært hentet av MT! Bevaringsverdig storfe står nå på (navn på) slakteri. Daglig leder (navn og telefonnummer)  sier at de forholder seg til Mattilsynet. Dere må straks gi beskjed til slakteriet at dyrene ikke skal slaktes! De er også omregistrert på nye eiere som også har kontaktet politi, MT med flere. Mvh Sissel Grana
  Jeg fikk ikke svar.
 28. Ønsket Mattilsynet å påføre Merete ytterligere økonomiske tap?
  Når Mattilsynet rykker ut for å avvikle en gård er det gårdbrukeren som får regningen. Jeg vet ikke om disse satsene er de som gjelder i dag, men folk har opplyst meg om at det gjerne koster rundt 3000 kr/dag per ansatt i Mattilsynet, aksjonsfolket skal ha dagsatser, sivilforsvaret skal betales, de som har biler eller transporterer dyr skal ha betalt og så videre. I tillegg kan en lite planlagt nedslakting føre til at dyr som fint kunne blitt menneskemat, blir destruert (altså kastet) fordi det kan være usikkerhet rundt medisinbruk ol. Alle som så bilder fra aksjonen  er forferdet over det enorme oppbudet av folk. Var det virkelig nødvendig med så mange folk bare en knapp uke før Merete selv skulle sende de usolgte dyrene til slakteriet? Mattilsynet fikk 2. oktober kopi av eposter med dialog mellom Merete og slakteriet. Der kom det frem at Merete allerede 18. september hadde meldt inn flere dyr til slakt. Slakteriet svarte blant annet: Vi har ikke kapasitet til å slakte flere avtale dyr før 1. oktober, (..) Du hører fra oss nær henting nærmer seg. Slik dette ble gjennomført påførte Mattilsynet Merete et stort økonomisk tap. Det var kanskje meningen? 
 29. "Mattilsynet måtte sette inn en betydelig ressurs, og det kom ansatte fra Gauldalskontoret, Møre og Innherred."
  Media skrev: Derimot er regiondirektøren i Mattilsynet klar på at Støvring må betale for utgiftene Mattilsynet har hatt med avvikling av dyreholdet.- Mattilsynet måtte sette inn en betydelig ressurs, og det kom ansatte fra Gauldalskontoret, Møre og Innherred. Vi var helt avhengige av å ha mye folk på gården fordi det var et stort geografisk område.
  Man kan jo undre seg over hvorfor Mattilsynet måtte rykke inn med mange mennesker, når de var informert om at Merete hadde meldt noen dyr til slakt  og at resten var solgt eller overdratt til andre.
 30. Å få noen få griser på en slaktebil kunne sjåføren greid fint alene.
  På gården var det 12 smågris og 3 store griser som ble sendt med dyrebilen til slakteriet. De største grisene skal ha hatt ny eier. Den ene grisen skal ha vært drektig (=gravid). Mattilsynet slaktet likevel. Pålessingen kunne sjåføren fint greid alene eller med Meretes hjelp. Det var helt unødvendig å ha et gedigent oppbud av folk på gården!
 31. 50 gamle høner var overtatt av andre, men ble likevel slaktet av Mattilsynet. Den nye eieren skal ha leid plass til dem på gården. De skulle altså ikke slaktes, men Mattilsynet valgte å drepe dem. Man kan jo spørre seg: Hvor mange personer trengs for å avlive noen høner og drive noen griser på en bil? Nesten alle dyrene var på utmarksbeite. Var det nødvendig å ha storinnrykk på gården eller kan det hende at noen ønsket å påføre Merete mest mulig utgifter?
 32. Sauene hadde ny eier, men ble likevel slaktet av Mattilsynet.
  Merete forteller at odelsgutten til gården er myndig. Han eide sauene. Likevel slaktet Mattilsynet alle sauene!
 33. Hvorfor valgte Mattilsynet å slakte dyr som Merete hadde solgt eller overdratt til andre?
  Kan det tenkes at det ble gjort for å ramme hennes hardest mulig både psykisk og økonomisk?
  Dersom Mattilsynet mener at det er usikkerhet rundt medisinering kunne de sende dyrene til destruksjon. Da ville hun ikke fått betalt for slaktet, kun sitte igjen med utgifter. Kan det tenkes at noen mislikte Merete nok til at de synes det var greit å ikke ha nok informasjon til å vite sikkert om dyrene kunne gå inn i næringskjeden? Kan det tenkes at det var derfor Mattilsynet ikke kom tilbake med en møtedato? Kan det tenkes at det var grunnen til at de ikke ville se Meretes kontrakter og dokumentasjon på aksjonsdagen heller?
 34. Mattilsynet kunne ikke ta hensyn til at dyr hadde andre eiere, sa regiondirektøren til pressen.
  Adresseavisen skriver: Ifølge (navn), regiondirektør i Mattilsynet Midt, visste Mattilsynet at flere dyr på gården hadde andre eiere. Likevel mener han Mattilsynet ikke kunne ta hensyn til dette da de sendte dyrene til slakt.
  Jeg tror knapt det jeg leser. Jeg lurer på om Mattilsynet drepte dyrene for å straffe Merete.
 35. Mattilsynet hadde ingen andre muligheter enn å slakte dyrene, sa regiondirektøren til pressen. Det er ikke sant. 
  Adresseavisen skriver: Siden dyrene gikk ute, spredt over et stort område, både innenfor og utenfor inngjerdingen, ble avviklinga krevende. Det er ikke mulig for Mattilsynet å gå inn med andre tiltak enn å bringe dyrene til slakting, i en slik situasjon. 
  Jasså, ingen andre muligheter? Mattilsynet hadde i over to uker hatt navnene til de som hadde kjøpt storfeet. De visste også hvilke dyr (ørenummer) hver og en hadde overtatt. Det hadde de fått beskjed om 2. oktober. Hvorfor tok de ikke en telefon og ba kjøperne hente dyrene før aksjonen? Dyrene gikk på beite, og kunne fint gjort det noen dager til.
  Også etter at de hadde kjørt dyrene til slakteriet kunne de funnet løsninger dersom de hadde ønsket det. Kjøperne var svært aktive på telefon, de ringte til alle kunne hindre at dyrene ble slaktet. De ringte til mange i Mattilsynet (også regiondirektøren), til slakteriet, til pressen og de fikk også hjelp av advokat. De ringte til og med til politiet og ba politiet forhindre at dyrene deres ble drept!  De snakket også med media. Alle storfe hadde øremerker. Hvor vanskelig kunne det være å skille ut de som var solgt på slakteriet? En av kjøperne tilbød seg å hente 21 av dyrene umiddelbart. Dyrebilen stod klar, og han hadde kun 4 timers reise hjemmefra. Alle forstår at det hadde vært fullt mulig å la han hente dyrene dersom Mattilsynet hadde hatt et lite snev av vilje til det. Men "noen" ønsket ikke det. Bevaringsverdig storfe med sjeldne avlslinjer fra Rørostraktene ble drept unødvendig og med viten og vilje av Mattilsynet.  Dette var utrydningstruede rørosfe og friske dyr.  Det er en tragedie.
 36. Jeg opplever Mattilsynets mangel på dialog som direkte hensynsløs. 
  Jeg var en av de som satt i telefonen med Merete, dyrekjøpere og andre involverte. Vi fikk ingen svar og ingen informasjon. Sent på dagen fikk vi vite at Mattilsynet satt i "krisemøte". Vi trodde at de ville beslutte å ikke avlive dyrene som hadde andre eiere. I stedet sa ryktene at de hadde sittet i møte for å planlegge sin mediestrategi, hvordan de skulle fremstå i media. Først dagen etter ringte en ansatt i Mattilsynet til en av kjøperne for å informere han om at dyrene han hadde kjøpt var døde.
  Merete forteller at hun fortsatt har mange ubesvarte spørsmål, aksjonen var 17. oktober og i dag er det den 21... Hvor mange dyr slaktet Mattilsynet, Merete får ikke svar på epost om dette.Lever noen av dyrene? Merete får ikke vite det heller! Gikk alt kjøttet til mat, eller er det dyr som gikk til destruksjon og som Merete dermed må betale for og ikke får noe igjen i kroner og øre. Drepte de alle ponniene? Det er vondt  å ikke få vite. Situasjonen er til å gråte av, og man kan lure på om det er nettopp det mennene og kvinnene bak aksjonen ønsker...
 37. Mattilsynet villeder media.
  Flere medier har skrevet at  Mattilsynet har fulgt med på gården i over tolv år... Meretes advokat sier at dette er feil. Mattilsynet har ikke "fulgt med på gården i 12 år", det de har hatt er inspeksjoner som på alle andre gårder. Det spesielle her er at Mattilsynet misbruker gamle og avsluttede saker, sier han. Mattilsynet har valgt å børste støv av 12 år gamle avsluttede saker, og brukt dem på nytt i retten nå. Hadde Merete vært klar over det, ville hun selvsagt tilbakevist og klaget den gangen. Hva slags rettsikkerhet er dette?
  NRK skrev: Advokat Torkjell Øvrebø, som representerer Støvring, samanlikna metodane til Mattilsynet med å «finne brødsmular».– Finn ein nok smular, har ein til slutt eit brød, altså ei sak. Så skal ein ta livet av friske dyr, for å hindre at dei lir i framtida, sa Øvrebø i prosedyren sin.
 38. Kan man stole på Mattilsynets informasjon til pressen?
  En journalist har skrevet om Støvringsaken. Hun trodde meg ikke da jeg opplyste henne om at aktivitetsforbudet ikke er ferdig behandlet i rettssystemet. Hun skrev: Mattilsynet skriver i en melding til pressen at saken er ferdig klagebehandlet og behandlet i tre rettsinstanser med endelig kjennelse fra Høyesterett om avvikling. Videre understreker Mattilsynet at aktivitetsforbudet innebære forbud for Merete Støvring når det gjelder hold av dyr/stell av dyr. Hvordan kan det da bli en ny runde i lagmannsretten? Hun hadde fått et ark med infomasjon da hun hadde spurt Mattilsynet om denne saken. 
  Jeg er alvorlig bekymret når jeg leser dette, og jeg forstår hvorfor mange journalister "tok parti med Mattilsynet" og ikke lot Meretes side komme frem. Det gjør meg betenkt at journalisten skrev om saken i avisa uten å være klar over at aktivitetsforbudet enda ikke er ferdigbehandlet i rettsystemet! Fordi journalisten stolte på informasjonen fra Mattilsynet skrev hun en artikkel som Merete opplevde som feil og belastende.
 39. Bekymringsmelding over saksbehandlingen i Mattilsynet.
  Jeg er så kritisk til Mattilsynets saksbehandling at jeg har ringt leder og lagt inn en bekymringsmelding. Mer info finner du HER
 40. Støvring har tidligere sagt at konflikten med Mattilsynet forverret seg etter at en ny inspektør overtok.
  Dette stod skrevet i media. Muligens er det gode grunner til at Merete ikke har tillit til denne inspektøren, da flere av punktene nedefor gjelder vedkommende.
 41. Savner god dialog og informasjon under tilsyn
  Merete mener at hun ikke har blitt informert om hva inspektørene reagerer på under tilsyn, og at det ikke har vært noen oppsummering etterpå. Hun sier at hun ofte har blitt overrasket over hva som stod i rapportene. Da var det også for sent å tilbakevise det som var skrevet.
 42. En som ikke var på tilsyn skrev rapport
  Merete forteller at hun har opplevd at den som skriver rapporten for Mattilsynet ikke deltok i tilsynet. Hvordan kan Mattilsynet da bruke rapporten som bevis i retten? Er dette lovlig? Det er ikke lenge siden Mattilsynet selv måtte innrømme alvorlige feil i en annen sak, sitat fra NRK: – Mattilsynet, ved en medarbeider som ikke selv deltok i tilsynet, skrev tilsynsrapport. I overlevering av informasjonen skjedde det imidlertid misforståelser og tolkinger, sier fungerende administrerende direktør i Mattilsynet, Karina Kaupang. – Blant annet om hva som var oppsummert og kommunisert til bonden. Dette førte til feil konklusjon og et hastevedtak om avvikling, som det på dette tidspunktet ikke var grunnlag for å fatte.
 43. Tilsynskvittering mottatt 3 dager etter tilsynet!
  Fredag 9. august 2019 er Mattilsynet på inspeksjon av ponniene på utmarksbeite, se bilder. Mandag 12. august 2019 får Merete denne eposten fra ansatt i Mattilsynet: Hei! Vedlagt kvittering skulle vi ha fylt ut under inspeksjonen hos deg fredag. Ny rutine i MT. Kan du skrive ut, signere, ta et bilde og sende det til meg, slik at jeg får registrert den på saken? Takk!
  Her er det mye jeg stusser på. I 2019 er dette ny rutine i Mattilsynet. Hadde ikke EØS regler om dette allerede fra 2010?  Å dokumentere at dyreeier er informert om hva inspektørene mener er feil underveis i tilsynet er viktig. Dersom opplysningene komme ri en rapport uker senere vil det oftest være for sent å imøtegå det som står skrevet i rapporten. Nettopp dette har jo vært problemet til Merete tidligere. Merete nektet å signere på tilsynskvitteringen tre dager etter at den var datert. Dokumentet skulle vært udelt under inspeksjonen, og hun skulle hatt mulighet til å kommentere det der og da.
 44. Merete mangler tillit til flere av Mattilsynets ansatte.
  Hun har også fått se bilder fra en gård der Mattilsynet snoker rundt på en gård uten at eieren er varslet. Det ser ut til at de er på tilsyn uten at eieren skal vite om det. Dette er personer i Mattilsyn/Dyrevernsnemd som også Merete har opplevd som lite pålitelige. De var neppe klar over at bonden hadde overvåkingskamera på eiendommen sin.
 45. Forsøk på å skremme vekk kjøpere?
  Advokaten til Merete skrev i mail til Mattilsynet: Imidlertid har noen av kjøperne meddelt Støvring at de har mottatt telefon fra Mattilsynet ved (navn) om at det er en uavklart smittesituasjon omkring dyrene til Støvring, noe som ikke er tilfelle. Merete funderer på om det kan ha vært et forsøk på å stikke kjepper i hjulene for hennes avvikling av dyreholdet? Kjøperen sier selv at han opplevde det som om saksbehandleren skulle skremme han, da vedkommende snakket om smittefare.
 46. Mattilsynet skal ha sjekket om avtale om salg av dyr var reelle
  Advokaten skrev: Imidlertid forsto jeg (navn på ansatt) at meningen med å kontakte kjøpere var for å avklare om salgene var reelle. Uansett er det helt uvanlig og særdeles uheldig at det offentlige ved Mattilsynet blander seg inn i sivilrettslige avtaler og mistenker kjøpere for å ikke inngå noen reell avtale.
 47. Ansatt i Mattilsynet sendte selv anonym bekymringsmelding om Merete
  Merete synes det er svært vanskelig å vite at hennes inspektør og saksbehandler har sendt inn en video av dyrene hennes som en anonym bekymringsmelding i stedet for å føre observasjonene som tilsyn og skrive rapport. Merete opplevde at Mattilsynet forsøkte å holde dette skjult, blant annet med å nekte henne innsyn i hvem den anonyme varsleren var. Mattilsynet skal også ha opplyst ulike datoer for når videoen skal ha vært filmet. Merete lurer på om det skyldes at ansatte har hatt behov for å endre forklaring underveis? Leder og jurist burde tatt en alvorsprat med inspektøren, i stedet opplever Merete at de har vært med å dekke over. Det var ikke før i retten at Merete fikk vite at den anonyme varsleren var en av saksbehandlerne til Merete i Mattilsynet!
 48. Merete Støvring er en varsler.
  Hun har varslet om flere graverende forhold i Mattilsynet, blant annet varslet hun offentlig om dyreplageri i regi av Mattilsynet, sitat fra media:  Avliving av over 1400 dyr (villrein) på Hardangervidda var grovt dyreplageri – og er et av de største dyrevelferdsmessige tragediene og overgrepene i Norge. (..) Kontinuerlig motorisert jakt med helikopter og snøscooter i nær fire måneder ikke er god dyrevelferd. Få dager etter at avdelingsdirektøren forsvarte seg og Mattilsynet i media, signerte hennes underordnede ved Mattilsynets hovedkontor et aktivitetsforbud for Merete. Advokaten mener vedtaket er et iskaldt «takk for sist» og at vedtaket er ugyldig. Advokaten sier at avdelingsdirektøren er opplagt inhabil siden Merete er en varsler, og advokaten forstår ikke hvordan retten kan mene noe annet om hennes underordnede. Ihht. forvaltningsloven er alle under en leder inhabil dersom en leder er inhabil.
 49. Var aktivitetsforbudet en hevn fra Mattilsynet? 
  Advokaten hennes sier at vedtaket ikke er til å forstå. Aktivitetsforbud innebærer et forbud mot å ha dyr. Det er den strengeste reaksjonen Mattilsynet kan gi, og er beregnet for folk som er utilregnelige eller gjør grove og gjentatte brudd på dyrevelferd. Det brukes mot bønder som har dyretragedier på gårdene sine. Vi er mange som synes hele saken stinker av en hevn og et «Takk for sist».

Mattilsynet har nå gjennomført en unødvendig og kostbar aksjon på Meretes regning. 21 av de bevaringsverdige storfeene med sjeldne linjer fra Rørostraktene kunne nå ruslet rundt og spist gress i Gudbrandsdalen nå. Ponniene som var hennes kjæledyr er nå døde. Hønene, sauene og grisene likeså. Det er viktig å sørge for at dyrene til Merete ikke lider i fremtiden, sa statens advokat sa i retten. Nå er de døde, drept av Mattilsynet trolig alle som en. Da får vi anta at Mattilsynet er fornøyde med resultatet og jobben de har gjort.

Det finnes jurister som mener at hele aksjonen er ulovlig og i strid med dyrevelferdsloven.

Mattilsynet kunne ikke ta hensyn til at dyr hadde andre eiere. Mattilsynet hadde ingen andre muligheter enn å slakte dyrene, sa regiondirektøren til pressen.
Er du enig med han i det? Er det sant det han sier? Kan det tenkes at ansatte har gitt han feil eller mangelfull informasjon?

Advokat Nina Gjersøyen kaller Mattilsynets avvikling av dyreholdet  for en dyretragedie. Det er jeg enig med henne i. Mange dyr som hadde nye eiere og skulle vært i live i dag er døde. Kjøperne av storfeet tilbød seg å komme og hente dyrene innen fire timer aksjonsdagen, men Mattilsynet sa nei. Dette er en dyretragedie som er regissert av Mattilsynet, sier advokaten. Hvordan opplevde dyrene aksjonen?

Det er ikke Meretes omdømme som svekkes av denne saken. For mange har det vært en øyeåpner å se hvor langt Mattilsynet har vært villige til å gå for å knuse henne. Jeg minner om at hun flere ganger har varslet om kritikkverdige forhold i Mattilsynet. Jeg synes dette minner om en hevnaksjon.

Det er ikke til å forstå at Mattilsynet får lov til å holde på som dette. Er det mulig å ha tillit til mattilsynet etter dette? Mattilsynet sin arroganse og mangel på kommunikasjon gjør at advokater nå arbeider med å forberede rettssak.

Dyrene har ikke dødd forgjeves dersom deres død kan kaste lys på Mattilsynet!
Jeg håper media kjenner sin besøkelsestid!

Jeg trodde at Mattilsynet skulle forhindre dyretragedier. Ikke arrangere dyretragedier selv....

Del gjerne.

Bilder fra Meretes dyrehold

 

 

Få Inspirasjon og nyheter i innboksen din

Ikke gå glipp av det som skjer. Du får nyttig info og gode tilbud på mail. Det er helt trygt å melde seg på. Jeg deler ikke epostadressen din med noen,  og du kan melde deg av når du vil.