Web Analytics

JEG VAR NAIV – NÅ HAR JEG LÆRT

dyr dyrevelferd helse Nov 05, 2017

Jeg trodde jeg bodde i et land med verdighet. Jeg trodde jeg tilhørte et folk som ønsket å ivareta de svakeste. Jeg trodde at de menneskene vi har valgt til å styre dette landet hadde et minstemål av medfølelse og empati.

Jeg har erfart at det et annet hensyn som er langt viktigere enn etikken, nemlig å tjene penger. Bare vi tjener penger, så er det tydeligvis ingen grenser for hvilken lidelse vi er villige til å påføre dyr. I valget mellom etikk og økonomi, vinner økonomien.

pelsdyrDet er bare et år siden Sp, KrF, Høyre, Frp og AP stemte IMOT forslaget om å avvikle pelsdyrindustrien. Og nå følger regjeringen opp med å la dette dyreplageriet fortsette. De gjør noen bittesmå justeringer, som kanskje ser bra ut på papiret, men som på ingen måte sikrer god nok dyrevelferd.

Jeg trodde jeg bodde i et land der lovgivningen skulle hindre urett. Jeg trodde Loven om Dyrevelferd i seg selv var sterk nok til å sikre dyr mot mishandling. Loven sier så fint: "Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger."  "Dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd. Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel." Jeg var naiv. Jeg forstod ikke at dette tomme ord.

Jeg trodde politikerne og regjeringen ville lytte til fagmiljøene. Hvorfor ellers skulle de be dem om råd? Jeg trodde politikerne ville ta Veterinærforeningen og Rådet for dyreetikk sine ønsker om en avvikling av pelsdyrnæringen på alvor.

Men jeg glemte det viktigste: Vi kan jo ikke legge ned en næring som tjener penger, som politikeren uttrykte det.

Så kjære nordmenn, bare vi tjener penger så er det ikke så nøye med verken dyrevelferd eller etikk. Slik er det i Norge.

Hva tenker jeg om Sp, KrF, Høyre, Frp og AP?  Tilgi dem ikke. De vet hva de gjør!  

 

Få Inspirasjon og nyheter i innboksen din

Ikke gå glipp av det som skjer. Du får nyttig info og gode tilbud på mail. Det er helt trygt å melde seg på. Jeg deler ikke epostadressen din med noen,  og du kan melde deg av når du vil.