Web Analytics

FUGLEMASSAKRE I VÅRSKOGEN – HVORFOR BLIR DE IKKE STOPPET AV NORSK LOV?

dyr dyrevelferd landbruk mennesker imellom natur selvutvikling May 18, 2017

Nå er det vår, og fuglene hekker. Vi nordmenn er heldigvis lært opp til å ta hensyn til dyrelivet. Noen har hengt opp fuglekasser. Det er båndtvang for hundene våre. Jakten er innstilt, og i skjærgården er det ikke tillatt å gå i land der sjøfugl hekker. I skogen derimot, der foregår det hvert eneste år fullt lovlige fuglemassakrer. Midt i hekke- og yngleperioden på våren ruller enorme maskiner inn i skogen for å drive flatehogst. Dette er dessverre en ikke uvanlig form for hogst i Norge. I stedet for å velge ut de trærne som skal felles og la andre stå igjen, hugger de ned alle trær i et område samtidig. Hele livsgrunnlaget for artene som bodde i området blir ødelagt. Fugler som har reir på bakken og i trærne er sjanseløse når skogmaskinene kommer. Trolig går hundretusener av reir, egg og nyfødte fugleunger hver vår med på grunn av hogst. Hver tredje fugleart i Norge er truet eller nær truet. Den viktigste årsaken til at fugler forsvinner er at de mister gode plasser for næringssøk og hekking. Flatehogst er omtalt i en rekke forskningsrapporter som en medvirkende årsak til nedgangen.

De aller fleste skogeiere hugger naturligvis ikke skogen om våren og sommeren. Noen få gjør det, og til og med Statskog har gjort det! Det er tragisk at norsk lov ikke stopper de få skogeierne som hugger ned skogen i hekke- og yngletiden. Man skulle tro at norske lover ville beskytte dyrelivet. Og ganske riktig: I Naturmangfoldsloven §15 står det blant annet ..ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås. Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås.

Hva hjelper vel det når enkelte skogeiere og Landbruks- og matdepartementet tolker lovverket til at hogst er tillatt i yngletiden ved å vise til siste ledd i §15 om at Bestemmelsene (..) er ikke til hinder for lovlig ferdsel, landbruksvirksomhet eller annen virksomhet (...) 

Som alltid når det gjelder dyrs rettigheter er det et men.... Loven gjelder, men hvis noen kan tjene penger på å bryte loven er det alltid et smutthull. Det er helt utrolig at ikke norsk lov kan stoppe dette dyreplageriet. Dette er bare enda et eksempel på at penger er viktigere enn dyrevelferd. Selvsagt bør det være et absolutt forbud mot hogst fra april til august.

Vi nordmenn er et fattig folk når vi lar økonomiske hensyn veie tyngre enn hensynet til dyr og miljø.  

Del gjerne.

Følg gjerne min facebookside for mer: https://www.facebook.com/SisselGrana/

Få Inspirasjon og nyheter i innboksen din

Ikke gå glipp av det som skjer. Du får nyttig info og gode tilbud på mail. Det er helt trygt å melde seg på. Jeg deler ikke epostadressen din med noen,  og du kan melde deg av når du vil.