Sandhill cranes at sunset

en flok traner tar av med solnedgang i bakgrunnen