Ur-kua står i fare for å bli utryddet

Ur-kua står i fare for å bli utryddet

Sølvelin er ei kvige av den utrydningstruede kurasen Vestlandsk Fjordfe. Rasen er liten av vekst og klarer seg fint i de bratte fjellene på Vestlandet. Rasen er nøysom i foret, spiser lite og leverer passelig med melk. De ble foret med høy, bjørkelauv og almeris....