Er det tilfeldig hvor i kroppen jeg har spenninger eller smerter?

Er det tilfeldig hvor i kroppen jeg har spenninger eller smerter?

Jeg hjelper mange mennesker som ønsker å komme seg videre i livet. Som hjelp til selvhjelp lar jeg personen se på ulike hendelser som har preget dem. Jeg veileder dem igjennom effektive teknikker, for at de skal kunne gi slipp på fortidens hendelser. Mange synes det...