Trekkfugler mister retningssansen av menneskenes elektronikk

Trekkfugler mister retningssansen av menneskenes elektronikk

Visste du at elektronisk støy på mellom 100 og 1000 ganger UNDER  de grensene som Verdens helseorganisasjon (WHO) har fastsatt som trygge kan forstyrre fuglenes navigeringsevne fullstendig? Allerede i 2014 skrev National Geographic  om hvordan menneskeskapt...