løv ser rett på fotograf når den kommer ut av et bur