I stillhet og ro tok fire dyrevenner seg inn på en pelsdyrfarm. Ikke noe ble stjålet eller ødelagt. Eieren av minkfarmen visste at det eneste de tok med seg var bilder og filmopptak av hvordan dyrene hans hadde det. Bilen deres stod parkert i nærheten. Pelsdyreieren kunne notert bilnummeret eller fotografert bilen hvis han ønsket bevis. I stedet skar opp to av dekkene med kniv, et skadeverk for flere tusen kroner. Hærverket ble anmeldt og «selvfølgelig» henlagt. Pelsdyreierens anmeldelse av «innbrudd» der ikke noe ble stjålet derimot, det hadde politiet både vilje og ressurser nok til å prioritere.

Hva gjør et menneske så desperat at han skjærer opp dekkene på en parkert bil med kniv? Pelsdyrnæringen går tydeligvis langt for å stoppe fredelige mennesker med fotoapparat. De ønsker å holde dyrenes lidelser hemmelig. De ønsker ikke at vi skal se bilder av dyr som lever med store og ubehandlede skader. De vil ikke at vi skal vite hvordan dyrene angriper og skader hverandre. De vet at bilder av døde dyr i burene ikke er god reklame. Et av bildene nedenfor viser levende dyr som deler bur med et valpehode! Mon tro hvor lenge det har ligget der?

I utlandet har pelsdyrnæringen lyktes i å stoppe liknende avsløringer ved å reise erstatningskrav mot dyrevernorganisasjoner. Norske pelsdyrnæring forsøkte seg på samme taktikk, og krevde en kvart million kroner fra pelsdyrvarslerne i erstatning!  Nå har dommen falt. –Erstatningskravet har vært et bevisst forsøk fra pelsdyrnæringen på å stoppe varsling om dyremishandling og lovbrudd i pelsfarmene. Det er en seier at næringen ikke vant fram. Rettens beslutning viser at erstatningskravet var ubegrunnet, sier Rune Ellefsen, en av varslerne fra Nettverk for dyrs frihet.

Vi trenger pelsdyrvarslere. Vi trenger å få se virkeligheten, slik den fremstår når den dokumenteres uten invitasjon, utenfor tilsynene, og utenfor «åpen gård»-arrangementer.

24465695804_c91c9841d1_z 24569006209_833b2fb832_z mink skadet 9096354484_8dd5a61a68_k9094115829_a206690294_z9094129517_3906ceb365_z

Hvis dine dyr var i en så begredelig tilstand som dette, ville du gått i deg selv og satset på bedre dyrevelferd, eller ville du anmeldt og krevd erstatning fra de som tok bildene? Se bildene her: http://bit.ly/1olES8c  Pelsvarslerne har overlevert både bildemateriale og en rapport til politi og Mattilsyn. Også denne politianmeldelsen ble henlagt.

Det er noe alvorlig galt med samfunnet vårt når dyrs lidelser blir dokumentert igjen og igjen uten at det får konsekvenser. Politiet har knappe ressurser. Da fremstår det underlig å rettsforfølge fire personer som har dokumentert dyrs lidelser med kamera og gitt materiale videre til riktige offentlige instanser etterpå. At det offentlige Norge valgte å rettsforfølge noen som kun har fjernet fire skruer på et dørhengsel for å kunne se og dokumentert dyrs lidelser er ikke til å forstå. Det ser ut til at «noen har snakket sammen» og at «det er behov for å statuere et eksempel». Belastningen for politikerne som tillater at dyr lever på denne måten i Norge er stor når slike bilder lekker ut. Det er lettere å forsvare pelsdyrnæringen hvis alt er skjult bak lukkede dører. At pelsvarslerne blir tiltalt og dømt for «innbrudd» er ikke til å tro. På lik linje med at man har rett til å knuse en bilrute for å redde ut et dyr eller et barn i nød, må nødretten også gjelde for dyr som lider i pelsdyrnæringen. Man skal ikke kunne mishandle noen, selv om det skjer på egen eiendom og bak lukket dør.

Du kan hjelpe varslerne til å fortsette sitt arbeid ved å gi et støttebidrag via SMS. Send en SMS med kodeord DYREVERN 200 til 2468 for å gi 200 kr. Du kan endre beløpet etter eget ønske. Du kan også gi et bidrag direkte til deres bankkonto: 1254.05.39950.

Del gjerne.

Mvh Sissel.