Holte gård har fått flere priser, blant annet Lokalmatprisen. Ordføreren som delte ut prisen, berømmet spesielt den økologiske kyllingen de produserer. Kyllingene på HOLTE GÅRD har bedre plass, de får gå inne og ute, og attpåtil får de leve ca tre ganger så lenge som de enorme «vanlige» broilerkyllingene som vokser så ekstremt fort at de får store helseplager.

HOLTE GÅRD har eget slakteri på gården. Det er landets eneste private småskala-slakteri på fjørfe. En fordel med et eget slakteri på gården er at fuglene slipper transport over lange avstander. Dette minsker skader på fuglene og utsetter dem for mindre stress. Ved slakting hentes fuglene til slakteriet flere ganger om dagen for at de skal tilbringe kortest mulig tid i transportkassene. Minst mulig stress og lidelser på fuglene er positivt for strukturen og smaken på kjøttet. En fordel for fuglene er at de slaktes manuelt og slipper å henge levende etter beina på et transportband før avliving. («Vanlige kyllinger» kan transporteres i opptil 12 timer til slakteri i Norge, og det attpåtil helt lovlig!)

Jeg håper forbrukerne kjenner sin besøkelsestid. Min mening er at «vanlig kylling-produksjon» i Norge er noe av det verste dyreplageriet jeg kjenner til. Jeg unngår derfor «vanlig kylling».

Bildet er fra HOLTE GÅRD, tenk hvis alle fugler på gårder kunne hatt det så bra! Jeg håper du deler for folk flest aner ikke hvilken enorm forskjell det er på dyrevelferden for økologisk kylling og «vanlig kylling». Er det noen dyr som sårt trenger bedre velferd i Norge så er det kyllinger!

Her kan du kjøpe kylling fra HOLTE GÅRD:  http://holtegard.no/utsalgssteder.html

Har de den ikke der du bor? Kontakt butikken å be dem ta inn økologisk kylling.

Mvh dyretolk Sissel Grana – Velkommen til min facebookside