Nå er jeg bare trist. Desillusjonert. Virkeligheten synker langsomt inn. En bonde lot 92 storfe sulte og tørste i hjel. De ble funnet døde i fjøset noen måneder etter at han sluttet å gå i fjøset. Nå er rettsaken over. Staten har vurdert saken og sagt hva de mener om dette grove dyreplageriet. Straffen ble 4 måneder i fengsel! Bonden kan heller ikke eie dyr de neste 10 årene.

120 dager fengselsstraff for å pine nesten hundre dyr langsomt til døde. Hva slags samfunn har vi? Hva slags etikk og holdninger står det offentlige Norge for?

Du skal være sterk for å arbeide for dyrs rettigheter i Norge. Man skulle tro myndighetene ville spille på lag og ta dyrs rettigheter på alvor. Det gjør de ikke.

Jeg har ved et par anlednger bedt politiet se på kritikkverdige forhold rundt dyrs rettigheter. De har aldri vært interessert. Politiet har hver eneste gang fortalt meg at det ikke har noen hensikt å anmelde, fordi sitat «den kommer til å bli henlagt». De har sagt rett ut at de prioriterer «mer alvorlige» saker, altså saker som handler om mennesker og ikke om dyr.

Til deg som tror at dyr har det «så bra» i Norge. Sett deg inn i noen få saker, og jeg kan love deg at du blir desillusjonert. I Norge ser vi mellom fingrene med mye dyreplageri. I valget mellom dyrevelferd og økonomisk fortjeneste er det ingen tvil om hva samfunnet velger.

Meld deg inn i en dyrevernsorganisasjon. Dyrebeskyttelsen. Dyrevernalliansen. NOAH. Eller en annen forening. Da støtter du mennesker som jobber for dyrenes rettigheter. Og tro meg, de og dyrene trenger din støtte!

Så alt for mange velger å ikke se dyrene og deres manglende rettigheter. Ikke vær en av dem som stikker hodet i sanden….

Del gjerne.

Mvh Sissel.