fem personer bader mens en liten hund står på land å ser på