CD - mot en ny bevissthet av Lilli Bendriss og Egil Fylling