skjermdump fra post fra Distriktsveterinärerna Falköping om hesten som tok til seg kalven