Please join this MEDITATION FOR PEACE, see below. Sit down when you have the opportunity, and enjoy 26 minutes of good energy. YOU AND YOUR AWARENESS ARE IMPORTANT. The world needs us to stand together. <3
PLEASE SHARE. 

Bli med på denne MEDITASJONEN FOR FRED, se nedenfor. Sett deg ned når du har mulighet, og nyt 26 minutter med god energi. DU OG DIN BEVISSTHET ER VIKTIG. Verden trenger at vi står sammen. <3
DEL GJERNE.