Lege Heiko Santelmann skriver: Hvor er den gode informasjonen? Tar jeg feil når jeg mener at vi leger har et enda større ansvar når vi anbefaler injeksjoner i friske barn enn til dem som er dødssyke?

SOM LEGE i privat allmennpraksis har jeg ofte møtt foreldre som etterlyste god informasjon om vaksiner. De var blitt skremt av artikler og videoer på internett, men følte seg overkjørt og latterliggjort når de ville diskutere spørsmålene på helsestasjonen.

Ettersom jeg anser det som min plikt som lege å holde meg oppdatert i fagene og ikke følte meg kompetent nok, deltok jeg under fagseminaret «Vaksiners plass i helsetjenesten», arrangert av Dagens Medisin. I min naivitet trodde jeg at seminaret med avsluttende debatt ville gi oss leger god, balansert informasjon, slik jeg er vant til fra seminarer med Norsk forening for arbeidsmedisin (Nfam). Jeg skulle nok ha vært mindre forventningsfull ettersom seminaret var sponset av Pfizer, MSD og GKS.

INFO I UBALANSE. Seminaret artet seg som et rent salgsmøte – og foredragsholdernes løfter om å komme innpå bivirkninger, og kritikk i mediene – ble ikke innfridd. John-Arne Røttingen fra Folkehelseinstituttet (FHI) mente at tillit og god informasjon er viktig for å sikre god oppfølging av vaksineprogrammet, mens Arbeiderpartiets utsendte argumenterte for obligatorisk vaksinering.

I den påfølgende debatten berømmet jeg Røttingen for hans gode intensjoner og etterlyste samtidig god, balansert informasjon på et såkalt fagseminar som tilsynelatende bare stilte med vaksineentusiaster: Hvordan kan man som pasient/foreldre gi informert samtykke hvis informasjonen man får, er så ubalansert?

Dessverre ble det fort slutt på debatten, men Røttingen oppfordret meg til å fortsette diskusjonen i Tidsskriftet (1). Beklageligvis ville Tidsskriftet ikke ha min kronikk. Så jeg håper at Dagens Medisin tillater en betent debatt på sine sider.

NOEN SPØRSMÅL. Vaksiner hadde ikke interessert meg stort tidligere, så jeg måtte sette meg inn i problematikken først. Et stort og vanskelig tema, som ga flere spørsmål enn svar. Jeg håper Røttingen kan hjelpe meg ut her. Blant annet lurer jeg på:

– Hvilken risikovurdering som ligger bak at en tillater at store mengder aluminium og kvikksølv blir injisert i barn som følger det anbefalte barnevaksinasjonsprogrammet i Norge.
– Hvorfor forskriftene om at alle medisindoseringer hos barn må beregnes etter barnets vekt, ikke gjelder for vaksiner?
– Hvor mange andre adjuvanser, i form av celler fra aborterte fostre og gjærsopp, som barn/ungdom får injisert under det anbefalte program, inkludert HPV-vaksinen?
– Hvor kan jeg finne en habil studie som beviser at en slik mengde ikke kan gi en alvorlig cocktaileffekt?
– Hvor jeg kan finne en troverdig dobbelblindstudie der vaksinerte sammenlignes med uvaksinerte barn, og som viser at en vaksine er medisinsk nødvendig og uten bivirkninger?

PÅ TIDE MED ET VARSKO? Det blir hevdet at HPV-vaksinen kan redde mange liv og ha ubetydelige bivirkninger. Ved nærmere studier viser det seg imidlertid at helsemyndighetene støtter seg til studier fra inhabile produsenter, et ikke upartisk EMA – The European Medicines Agency – og uetiske studier, hvor man i placebogruppen ikke brukte saltvann, som i seriøse studier, men en blanding av polysorbat 80, natriumborat og store mengder aluminium (2).

Hvorfor roper FHI ikke et varsko etter den siste studien fra Israel, som brukte ekte placebo og viste auto-immunreaksjoner og nervebetennelser av HPV-vaksinen hos mus (3)?

Ifølge Mercks Gardasil ni pakningsvedlegg hadde 3,3 prosent av forsøkspersonene utviklet autoimmune sykdommer, noe som på verdensbasis tilsvarer at over seks millioner jenter fikk denne vaksinen innen juni 2015.

HVA ER RIKTIG ELLER GALT? Avslutningsvis håper jeg svar fra Røttingen på de følgende spørsmål og punkter:
– Hvor mange jenter/foreldre har fått denne informasjonen, som er nødvendig til et informert samtykke?
– Hvor mange tilfeller av «psykosomatiske» lidelser har blitt innrapportert i Norge etter HPV-vaksinen (4)?
– Er det korrekt at ikke et eneste tilfelle av livmorhalskreft har blitt forhindret per dags dato tross massevaksineringer over hele kloden (5–15)?
– Hvorfor er det slik at oppfordringen om å lese følgesedlene før inntak av alle medisiner, ikke gjelder for vaksiner?
– Tar FHI med i sine beregninger/anbefalinger at over 30 prosent av bivirkninger, rapportert til leger, ikke ble registrert hos helsemyndighetene (16)?
– Kan det være en sammenheng mellom de mange vaksinene barna får de første månedene og krybbedød (SIDS), som inntreffer oftest når barna er to–fire måneder gamle – slik flere studier antyder (17–22)?

Tar jeg feil når jeg mener at vi leger har et enda større ansvar når vi anbefaler injeksjoner i friske barn enn til de som er dødssyke?

DEL GJERNE.

Referanser:
1) Nilsen L. Ikke samstemte om obligatorisk vaksinering. Dagens Medisin16; 2015, (24.9.2015) 16-17.
2) EMA, press release 05.11.2015; Review concludes evidence does not support that HPV vaccines cause CRPS or POTS
3) Inbar R, et al. Behavioral abnormalities in young female mice following administration of aluminum adjuvants and the human papillomavirus (HPV) vaccine Gardasil. Vaccine (2016),http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2015.12.067
4) http://sanevax.org/norway-force-vaccinated-with-gardasil/ (006.02.2016)
5) Who Profits From Uncritical Acceptance of Biased Estimates of Vaccine Efficacy and Safety? Am J Public Health. 2012 September; 102(9): e13–e14.
6) Tomljenovic L, Shaw CA: Human papillomavirus (HPV) vaccine policy and evidence-based medicine: are they at odds? Ann Med. 2013 Mar;45(2):182-93. doi: 10.3109/07853890.2011.645353. Epub 2011 Dec
7) Tomljenovic L, Shaw CA: Too fast or not too fast: the FDA’s approval of Merck’s HPV vaccine gardasil. J Law Med Ethics 2012, 40(3):673-681
8) Mendoza Plasencia Z, Gonzalez Lopez M, Fernandez Sanfiel ML, Muniz Montes JR: Acute disseminated encephalomyelitis with tumefactive lesions after vaccination against human papillomavirus. Neurologia 2010, 25(1):58-59
9) Wildemann B, Jarius S, Hartmann M, Regula JU, Hametner C: Acute disseminated encephalomyelitis following vaccination against human papilloma virus. Neurology 2009, 72(24):2132-2133.
10) DiMario FJ Jr, Hajjar M, Ciesielski T: A 16-year-old girl with bilateral visual loss and left hemiparesis following an immunization against human papilloma virus. J Child Neurol 2010, 25(3):321–327
11) Melo Gomes S, Glover M, Malone M, Brogan P: Vasculitis following HPV immunization. Rheumatology (Oxford) 2012, 2012
12) Chang J, Campagnolo D, Vollmer TL, Bomprezzi R: Demyelinating disease and polyvalent human papilloma virus vaccination. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2011, 82(11):1296-1298.
13) Sutton I, Lahoria R, Tan IL, Clouston P, Barnett MH: CNS demyelination and quadrivalent HPV vaccination. Mult Scler 2009, 15(1):116-119.
14) Tomljenovic L, Shaw AC: Death after quadrivalent human papillomavirus (HPV) vaccination: causal or coincidental? Pharm Reg Affairs 2012, S12:001.
15) Mello MM, Abiola S, Colgrove J: Pharmaceutical companies’ role in state vaccination policymaking: the case of human papillomavirus vaccination. Am J Public Health 2012, 102(5):893-898
16) Alvorlige-bivirkninger-bliver-aldrig-indberettet. news.dk/nyhed/2062278/ (16.02.2016)
17) Matturi L. et al.Current: 6Sudden Infant Death Following Hexavalent Vaccination: A Neuropathologic Study Medical Chemistry Vol 21, issue 7, 941-6
18) Miller NZ, Goldman GS. Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: is there a biochemical or synergistic toxicity? Hum Exp Toxicol 2011; 30(9): 1420–1428
19) Ane Bærent Fisker, Henrik Ravn, Amabelia Rodrigues, Marie Drivsholm Ostergaard, Carlito Bale, Christine Stabell Benn, Peter Aaby. Co-administration of live measles and yellow fever vaccines and inactivated pentavalent vaccines is associated with increased mortality compared with measles and yellow fever vaccines only. An observational study from Guinea-Bissau. Vaccine. 2013 Dec 7. pii: S0264-410X (13)01663-0. doi: 10.1016 /j.vaccine. 2013.11.074.
20) Agergaard, E Nante, G Poulstrup, J Nielsen, K L Flanagan, L Østergaard, C S Benn, P Aaby.Diphtheria-tetanus-pertussis vaccine administered simultaneously with measles vaccine is associated with increased morbidity and poor growth in girls. A randomised trial from Guinea-Bissau. Vaccine. 2011 Jan 10;29(3):487-500. Epub 2010 Nov 18. PMID: 21093496
21) Aaby P, Biai S, Veirum SE, et al. DTP with or after measles vaccination is associated with increased in-hospital mortality in Guinea-Bissau. Vaccine. 2007 Jan 26;25(7):1265-9. Epub 2006 Oct 18.
22) Zinkaa B, Raucha E, Buettnera A et al. Unexplained cases of sudden infant death shortly after hexavalent vaccination. Vaccine Volume 24, Issues 31–32, 26 July 2006, 5779–80

 

Kronikken er skrevet av lege Heiko Santelmann, og publisert på Dagens Medisin sine nettsider 18.04.16. Tusen takk til Santelmann som lot meg publisere den her.