20160304_120935

For tiden befinner jeg meg utenlands. Sammen med andre sjamaner har jeg den ene fantastiske opplevelsen etter den andre. Vi moderne mennesker har mistet så utrolig mye viktig når vi har fjernet nesten alle våre ritualer. Vi har vel bare dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse igjen. Så alt for mange ritualer for indre utvikling har gått tapt i vår såkalt «moderne» tid.

Ved denne haugen hadde vi et nydelig rituale i dag. Vi fikk oppleve ulike bevissthetsnivårer. Det er vel ingen hemmelighet at det materalistiske nivået med å stadig skulle ha mer, tro at man vet best og «eier sannheten», trakte etter ytre skjønnhet og overfladiske verdier kom svært tidlig på denne skalaen. Dessverre de viktigste målene for så alt for mange i Norge.

Jeg er sikker på at menneskene ville følt mer lykke og tilfredshet hvis de satte av tid til å bli kjent med sin egen sjel og ønsker å utvikle sin sjel og sin bevissthet.

Nå gleder jeg meg til sjamanskolen som jeg starter i april. Den går over 4 helger. Da kan flere få starte den spennende reisen innover i seg selv. Å få ta del i urfolkets visdom er en gave. Her er info om skolen:

Sjamanskolen

Del hvis du vil.

Mvh Sissel.