In your eyes er en film om to mennesker som siden barndommen har hatt sterke usynlige bånd mellom seg. De har en sterk telepatisk forbindelse, og de kan føle og vite hvordan det andre mennesket har det. I filmen følger vi dem frem til deres første fysiske møte.

Jeg har selv opplved telepatisk kontakt mellom mennesker. Det er sterke og uforglemmelige opplevelser. Vi har evner i oss til å vite hvordan et menneske som er milevis fra oss har det. Filmen viser også hvordan moderne mennesker ikke evner å forstå telepatisk kontakt, men sykeliggjør det. Denne filmen likete jeg.  Nedenfor kan du se traileren. Jeg så filmen på Netflix.