Sissel Grana ved samisk offerstein

Healer, dyretolk, klarsynt sjaman og spirituell lærer