En person skrev til meg og var kraftig provosert over at noen kunne nekte på at telepati er reellt. Jeg svarte henne slik:

Det finnes mye forskning som bekrefter en telepatisk kommunikasjon mellom dyr og mennesker, men ikke alle er interessert i å sette seg inn i den.

Det finnes også litteratur og forskere som poengterer vesentlige svakheter med den vitenskapelige metode, og at den ikke er egnet til å utforske mange åndelige sider av tilværelsen. 

Det jeg synes er underlig er at mange mener at dersom en telepatisk kommunikasjon mellom dyr og menneske skal være mulig så skal den fungere på samme måte og like bra som verbal kommunikasjon menneske til menneske. At kommunikasjonen foregår fra sjel til sjel og ved hjelp av HELE sanseapparatet er det ikke mange som forstår. 

Jeg blir ikke provosert av at mange nekter for at en telepatisk kommunikasjon er mulig. Det er fordi jeg vet at å IKKE tro på dette er også en tro….. De VET ikke, men de TROR at det er umulig. 

Jeg har så mange sterke opplevelser gjennom mange år, at det ikke finnes fnugg av tvil på om telepati fungerer. Men det fungerer annerledes enn den kommunikasjonen vi er vant til, og premissene er helt ulike. Telepatisk kommunikasjon har sine «svakheter», kommunikasjonen er nesten alltid i presens, og det er ikke alltid lett å forstå om samtalen handler om fortid/fremtid, man kan få symboler som er åpen for tolkning, man kommuniserer på sjeleplan slik at det ikke alltid er lett å vite om kroppen til dyret man snakker med er levende eller død osv. 

La de som har bestemt seg for å ikke tro få lov til å ha den troen i fred. Livet endrer seg, og når mennesker får åndelige opplevelser selv blir de klare for å åpne opp også for denne dimensjonen. Når folk opplever noe selv tar de det på alvor. 

Mange av mine kunder er absolutt skeptiske når de kommer, de er ikke det når samtalen er ferdig.

Jeg har også møtt noen få mennesker som er så skeptiske at de gjør det ekstret vanskelig for meg å kunne lese energi. Hvis de har en negativ intensjon blokkerer de energien, og det blir svært vanskelig å jobbe med telepati. Noen få mennesker er så lukket at de blokkerer energiene. Så det er ikke så rart de ikke opplever noe åndelig selv, eller at de føler at de får lite ut av klarsynte de oppsøker. De er så lukket energimessig at det er vanskelig eller til og med umulig å arbeide med energiarbeid med dem tilstede eller gjøre en god jobb for dem.

Mange dyretrenere greier ikke å akseptere at dyrekommunikasjon er mulig, for da må de også «starte på nytt» og forkaste svært mye av det de i dag ser på som sine kunnskaper. Å nekte for at telepati er mulig er således en «beskyttelsesmekanisme» som gjør at de kan opprettholde sine sannheter. La dem få lov til det.