En åndelig opplevelse, hva er det? Mange lengter etter en spirituell opplevelse, og ofte forventer de at de skal oppleve «noe stort» som å se lys eller vesener eller vite hva som skjer i fremtiden. Javisst har jeg hatt sterke opplevelser også, men spiritualiteten i hverdagen oppleves i det «små». En følelse av indre fred, ro og harmoni. En visshet om at alt er besjelet. En følelse av kontakt og samhørighet med andre levende vesener og sjeler. Et ønske om å leve i pakt med naturen.

I vårt moderne samfunn vektlegger vi feil verdier. Vi lever travle liv, hverdagen styres av klokka. Kunnskap vi har lært skal definere hvem vi er. Vi tilegner og pugger kunnskap, hoster det opp igjen og belønnes med gode karakterer og mulighetene for en såkalt «god jobb». Den tillærte kunnskapen gir oss status i samfunnet sammen med faktorer som økonomi, utseende osv. Er det mulig å bygge et samfunn på mer overfladiske verdier enn dette? Ikke noe av dette viser hvem vi er, vi lever alle bak en maske.

Som samfunn viser vi en grådighetskultur. «Vekst» skal liksom gi oss lykke, vi vil ha mer, mer, mer…. Det gjør at vi som samfunn har utviklet en råskap og en kynisme som jeg opplever som grenseløs. For at vi skal ha MER her og nå skyr vi ingen midler. Vi stuer dyr tett sammen og lar de leve sine liv i lidelse fordi vi skal ha billig kjøtt og billige produkter fra dem. Vi pøser på med gift i landbruket og i oppdrettsnæringen fordi vi skal tjene mest mulig på kortest mulig tid. Vi driver et skittent spill, og moder jord er taperen. Og så forstår vi ikke at vi samtidig er tapere alle sammen…

For meg er åndelighet og godhet det samme. Å ha en kjærlighetskraft som strekker seg utenfor seg selv og sine nærmeste. Jeg føler et ansvar for å ta vare på moder jord og alle som lever her. Jeg bruker min lille stemme til å påvirke hva slags verden jeg vil ha.

Jeg bruker min stemme også som forbruker. Jeg liker ikke at vi bruker gift for å produsere mat. Jeg føler et ansvar for at dyrene i landbruket lever så gode liv som mulig. Jeg mener at alle dyr skal ha rett til å være ute, til å bevege seg i naturen, til å føle sol, regn og vind. Et steg på veien er å handle økologiske varer.

For meg er åndelighet et ønske og en vilje til å leve i pakt med naturen. Jeg ønsker å være i samklang med omgivelsene. Det er noe vi alle kan få til. Og når du åpner for dette, vil du oppleve at vi alle er ett. De åndelige opplevelsene kommer. Nøkkelen til åndelige opplevelser er å komme i kontakt med sin egen kjærlighetskraft. Start der hvis du søker åndelige opplevelser. Åndelighet handler mer om HVORDAN du lever og hva du GJØR enn at du kan se lysglimt i en meditasjon. Bry deg om andre, både mennesker og dyr. Vis hvem du er, løft på masken eller ta den bort. Vis hva du står for. Lev i harmoni med natur og andre levende vesener.

Ønsker du å utvikle deg spirituelt? Se kurset Spirituell utvikling og andre kurs i menyen.

Del gjerne.
Mvh Sissel. LIK gjerne facebooksiden min.