Jeg hjelper mange mennesker som ønsker å komme seg videre i livet. Som hjelp til selvhjelp lar jeg personen se på ulike hendelser som har preget dem. Jeg veileder dem igjennom effektive teknikker, for at de skal kunne gi slipp på fortidens hendelser.

Mange synes det er vanskelig å «gi slipp». Når de arbeider med det de opplevde den gangen, kan mange kjenne en fysisk motstand i kroppen sin her og nå. Minnet fra hendelsen og følelsene vi stod i den gangen kan kjennes fysisk den dag i dag. Denne motstanden kan de kjenne som en klump i magen, en klump i brystet, hodepine, spenninger og lignende. Og det slår meg at det ikke er tilfeldig HVOR i kroppen de kjenner motstanden.

En dame fikk hodepine da hun skulle arbeidet med enkelte vanskelig hendelser i fortiden sin. Hvordan fungerer hodet ditt i dagliglivet, spurte jeg. Jeg sliter med migrene flere ganger i uka, sa hun. Ved hjelp av teknikker ble hun kvitt hodepinen hver gang den dukket opp i terapisituasjonen. Om det fører til endringer i hennes migrene gjenstår å se.

En annen dame fikk klump i magen når hun arbeidet med de vanskelige opplevelsene. Hun fortalte at hun også i hverdagen slet med magesmerter, matintoleranser og matallergier.

Mennesket er en spennende helhet. Jeg er sikker på at ubearbeidede hendelser kan «sette seg i kroppen vår» og gi oss fysiske plager. 

Mvh Sissel. Lik gjerne facebooksiden min.