Den første lyden vi hører når vi ligger i mors mage er hjertelyden. Trommen er som jordens hjerteslag. Lyden fra trommen kan hjelpe oss til å nå lengre inn i en meditativ tilstand. Sjamaner og urfolk har i alle år brukt trommen til å «reise» til det underbevisste og til åndeverdenen. Frekvensen i trommen og slagene hjelper deltakerne til å endre bevissthetstilstand. I en trommereise fpr man ofte sterke opplevelser. Du kan møte sjeler som vil gi deg beskjeder, råd eller veiledning. Du kan møte kraftdyr. Du kan få opplevelser som får deg en unik innsikt og forståelse.

Deltakerne på Sjamanskolen.no arbeidet med en problemstilling i livet sitt. Det var noe de ønsket å endre eller utvikle videre. Jeg satt på en stein og trommet, mens de dro på en reise i sitt indre.

Jeg var godt i gang med trommingen, og holdt en behagelig rytme. Med ett kunne jeg se en kvinneskikkelse fra åndeverendenen som kom til meg og stilte seg ved min side. Jeg vet godt hvem hun er, men jeg fikk aldri møte henne i levende live. Jeg var virkelig overrasket over at hun kom! Hun ba meg endre rytmen jeg trommet i, slik at jeg kunne hjelpe en deltaker til å komme videre i sin indre reise. Denne deltakeren trengte at jeg trommet en galopptakt, sa hun. Deltakeren skulle ri, og trengte hjelp til å komme i gang. Jeg ba damen komme tilbake etter at reisen var over og snakke med meg da. -Å nei du, det er ikke slik det fungerer, sa hun. Nå må du tromme galopptakten. Jeg gjorde som hun sa. Etter en stund med galopptakt kunne jeg tromme vanlig igjen. Trommen sang så vakkert, og omsider var vi ferdige med trommereisen.

Under gjennomgangen fikk jeg forklaringen. En deltaker fortalte at hun på vei ned i underverdenen satt på en hest. Men hun kom liksom ikke i gang, hun og hesten stod som i stampe og ventet. De kom seg ikke avgårde. –Men så endret du rytme, Sissel. Og da begynte hesten å galoppere, og med ett var jeg videre i reisen. Hesten galopperte til det neste dyret som ventet meg, det var en ørn.

Å arbeide med indre prosesser er vakkert. Det er så fantastisk å få oppleve hvor mye hjelp og veiledning som er tilgjengelig for oss, bare vi kommer ut av hverdagens kjas og mas og finner roen i vårt indre.

isterhågan alle i skipetDette bilde er fra området vi hadde trommereise i.

Del gjerne.