Den aller, aller beste julegaven! Mange ønsker seg dyr til jul, og mange får det også. Og med det kan et mangeårig vennskap begynne for den på to- og den på fire ben.

Jeg vil likevel understreke at dyr aldri skal være barnas ansvar. Barn er barn. De forstår sjelden hva det innebærer av arbeid og forpliktelser å ha dyr. Mange barn får hund under forutsetning av at «barnet skal ta seg av» hunden. Barnet skal være den ansvarlige for å lufte hunden, noe som selvfølgelig kan by på problemer. Noen barn ønsker seg kanin eller et annet burdyr. Barnet lover å stelle godt med den og rengjøre buret ofte. Men så kommer hverdagen, og det er så mye annet som lokker et lite barnesinn.

Når barnet ikke innfrir de forpliktelsene foreldrene har pålagt dem, blir noen kjæledyr avlivet eller omplassert. Barnet får høre at det er «Fordi du ikke tok deg godt nok av dyret ditt». Jeg har snakket med mange som har opplevd dette. De bærer på dårlig samvittighet og skyldfølelse i årevis etterpå.

Jeg vil snu på dette, og spørre foreldrene: «Tok du deg godt nok av barnet ditt, når du påla barnet forpliktelser som barnet ikke var moden for?»

Dyr kan være en fantastisk gave å få. Men dyr er og blir de voksnes ansvar. Hvis de voksne ikke ønsker det ansvaret det er å ha dyr i familien, så kjøp aldri et dyr som gave!

Del gjerne.

Mvh dyretolk Sissel. LIK gjerne siden min.