en hånd holder bukket av hvite blomster med en uklar grå bakgrunn